Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Km
Hurummarka
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 26.03.2016 3.1
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 08.11.2016 0.9
904 Lysløypa på Klokkarstua 07.03.2016 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 25.02.2016 5.1
1359 Rundløype ved Grønsand 19.03.2016 1.4
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 26.03.2016 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 07.03.2016 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 09.11.2016 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 11.11.2016 1.8
1194 Heggsjø - Sørummyra 06.12.2016 2.7
25 Lysløypa i Vardåsen 11.11.2016 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 10.11.2016 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 11.11.2016 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 10.11.2016 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 06.11.2016 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 17.01.2017 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 11.11.2016 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 09.11.2016 4.8
475 Yggeset - Vollen 05.02.2015 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 09.11.2016 2.0
Vestmarka
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 21.11.2016 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 09.11.2016 4.2
46 Jansløkka - Semsvannet 11.11.2016 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 13.01.2017 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 07.11.2016 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 07.11.2016 1.7
316 Lysløypa på Holmen 21.01.2016 3.0
209 Lysløypa på Solli 09.11.2016 7.5
42 Lysløypa på Solvang 10.03.2016 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 22.03.2016 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 13.01.2017 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 18.03.2016 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 21.11.2016 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 21.11.2016 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 00.00. 0 1.7
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 12.01.2017 0.2
33 Skoglund - Mikkelsbonn 21.11.2016 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 13.01.2017 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 09.11.2016 2.8
28 Solli - Myggheim 21.11.2016 2.1
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 16.03.2016 7.0
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 11.11.2016 4.3
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 06.01.2017 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 13.01.2017 4.0
1246 Øyevann - Damvann 21.11.2016 1.5
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 12.01.2017 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 12.01.2017 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 16.12.2016 3.0
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 13.03.2016 5.8
1233 Hundeløype Årnes 09.03.2016 1.4
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 12.03.2016 1.8
356 Lysløypa i Sørkedalen 13.01.2017 2.0
49 Lysløypa på Fossum 06.11.2016 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 16.12.2016 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 24.03.2016 2.4
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 06.11.2016 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 12.01.2017 0.8
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 17.03.2016 3.6
117 Årnes - Tangenåsen S 06.11.2016 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 12.03.2016 1.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.01.2017 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 11.11.2016 2.6
357 By - Greinehytta 13.01.2017 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 13.01.2017 5.0
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 17.01.2017 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 17.01.2017 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 17.01.2017 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 14.01.2017 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 13.01.2017 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 21.11.2016 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 13.01.2017 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 13.01.2017 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 13.01.2017 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 07.11.2016 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 18.03.2016 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 13.01.2017 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 20.03.2016 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 13.01.2017 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 13.01.2017 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 17.01.2017 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 17.01.2017 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 13.01.2017 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 14.01.2017 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 13.01.2017 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 16.01.2017 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 19.11.2016 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 13.01.2017 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 15.01.2017 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 17.01.2017 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 15.01.2017 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 20.03.2016 3.2
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 15.01.2017 4.5
88 Sørsetra - Finneflakseter - Kleivstua 08.11.2016 6.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 13.01.2017 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 13.01.2017 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 13.01.2017 5.2
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 18.03.2016 1.7
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 15.01.2017 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
1371 Kinge - Olum 18.03.2016 2.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 12.01.2017 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 01.04.2016 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 15.01.2017 4.7
1370 Myrskogen - Olum 18.03.2016 2.5
1372 Olum - Stormyra 18.03.2016 3.4
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 19.11.2016 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 30.03.2016 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 12.01.2017 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 16.01.2017 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 17.01.2017 3.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 07.03.2016 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 08.11.2016 1.3
131 Delebekken - Kikut 14.01.2017 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 12.01.2017 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 13.01.2017 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikut 11.11.2016 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 12.01.2017 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 01.04.2016 3.5
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 22.03.2016 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 16.01.2017 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen 08.11.2016 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 12.01.2017 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 29.03.2016 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 15.03.2016 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 17.01.2017 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 29.03.2016 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km 16.03.2016 23.0
698 Huseby - Bogstad 05.03.2016 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 20.03.2016 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikut 11.11.2016 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 08.11.2016 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 12.01.2017 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 12.01.2017 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 16.01.2017 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 16.01.2017 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 21.02.2013 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 09.11.2016 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 17.03.2016 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 18.03.2016 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 08.11.2016 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll 09.03.2016 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 08.11.2016 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 13.01.2017 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 09.11.2016 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr 11.11.2016 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 13.03.2016 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 05.03.2016 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikut 11.11.2016 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 08.11.2016 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 09.03.2016 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 08.11.2016 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.11.2016 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.04.2016 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 08.11.2016 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 12.01.2017 1.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 13.01.2017 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 06.11.2016 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 11.11.2016 1.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 19.12.2016 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.11.2016 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 07.03.2016 1.5
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 09.11.2016 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 07.03.2016 1.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 17.01.2017 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 08.03.2016 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 09.11.2016 2.0
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 11.03.2016 5.8
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 05.11.2016 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 08.03.2016 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 05.11.2016 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 05.11.2016 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 05.11.2016 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 05.11.2016 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 05.11.2016 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 05.11.2016 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 18.03.2016 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 05.11.2016 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 05.11.2016 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 05.11.2016 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 05.11.2016 2.5
664 Revlia - Breisjøen 05.11.2016 1.5
141 Skillingsdalen - Sinober 09.11.2016 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 11.01.2016 0.6
139 Solemskogen - Revlia 05.11.2016 2.3
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 20.03.2016 4.3
155 Bjertnessjøen rundt 16.01.2017 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 17.03.2016 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 18.03.2016 1.5
1069 Dalssætra - Sjuputtane 22.11.2016 2.0
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 22.03.2016 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 09.03.2016 2.1
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.01.2016 6.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 12.01.2017 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 09.04.2016 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 12.01.2017 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 20.03.2016 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 25.03.2016 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 07.03.2016 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 07.03.2016 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 22.03.2016 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 08.03.2016 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 12.01.2017 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 16.03.2016 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 18.03.2016 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 22.03.2016 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 22.03.2016 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 12.02.2013 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 21.03.2016 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 15.03.2016 5.0
350 Lysløypa på Harestua 09.11.2016 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 17.01.2017 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 12.01.2017 3.9
1088 Lysløype Preståsen 17.03.2016 3.3
1083 Maura vest 10.03.2016 8.1
1085 Morepprunden 08.03.2016 9.1
1086 Nannestadrunden 09.03.2016 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 12.01.2017 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 17.03.2016 3.0
1089 Preståsrunden 08.03.2016 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 22.03.2016 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 23.03.2016 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 22.03.2016 2.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 09.04.2016 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 03.01.2016 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 12.01.2017 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 02.01.2016 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 16.01.2017 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 16.01.2017 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 19.11.2016 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 17.03.2016 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 12.01.2017 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 12.01.2017 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 12.01.2017 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 06.03.2016 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 10.03.2016 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 02.12.2016 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 02.12.2016 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 18.03.2016 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 12.01.2017 0.5
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 09.03.2016 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 23.02.2015 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 17.03.2016 3.4
807 Lysløypa Kurland 09.03.2016 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 14.03.2016 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 18.03.2016 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 05.11.2016 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 05.11.2016 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 17.01.2017 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 11.03.2016 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 19.03.2016 2.2
1051 Morterudveien 14.02.2015 0.8
813 Rundløypa på Hektnersletta 06.03.2016 2.0
644 Skillebekk - Finland 18.03.2016 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 17.01.2017 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 18.03.2016 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 06.02.2015 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 09.03.2016 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 05.11.2016 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 09.03.2016 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 08.03.2016 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 17.01.2017 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 17.01.2017 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 07.03.2016 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 07.03.2016 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 07.03.2016 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 08.03.2016 5.0
837 Flisløypa 07.03.2016 3.0
193 Golfbanen i Frogn 12.03.2016 4.3
1123 Hølenrunden 08.02.2013 1.3
192 Lysløypa i Frogn 12.01.2017 4.4
590 Rustadjordet 08.03.2016 3.3
191 Søråsjordet 07.03.2016 1.8
591 Vollebekkjordet 07.03.2016 2.6
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 09.01.2017 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 07.03.2016 1.3
Hadelandsåsene
1304 5 km fri på Lygna skisenter 16.01.2017 5.0
1345 Augedal gård - Markafeltet 00.00. 0 1.8
1289 Betel - Melbostad 22.01.2016 2.8
1288 Betel - Moger 08.03.2016 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 19.01.2016 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 22.03.2016 2.9
1294 Buhammeren rundt 19.03.2016 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 13.01.2017 2.1
1296 Børmarkenrunden 05.03.2016 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 08.03.2016 2.0
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 09.03.2016 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 19.03.2016 3.4
1290 Grymyr - Betel 07.03.2016 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 08.03.2016 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 13.01.2017 2.0
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 14.01.2017 6.3
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 14.01.2017 3.2
1334 Jordestua - Ballangrud 08.03.2016 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 05.03.2016 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 05.03.2016 2.7
1349 Jorstad - Melbostad 05.03.2016 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 06.03.2016 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 08.03.2016 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 16.01.2017 3.0
1297 Lunnerrunden vest 19.03.2016 3.2
1329 Lunnerrunden øst 19.03.2016 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 11.03.2016 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 12.01.2017 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 13.01.2017 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 12.01.2017 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 14.01.2017 3.2
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 12.01.2017 1.5
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 16.01.2017 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 16.01.2017 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 08.03.2016 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 08.03.2016 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 15.01.2017 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 16.01.2017 4.3
488 Løyper på Lygna Skisenter 16.01.2017 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 06.03.2016 3.5
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 08.02.2015 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 09.03.2016 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 09.03.2016 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 05.03.2016 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 16.01.2017 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 06.03.2016 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 09.03.2016 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad 09.03.2016 6.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 00.00. 0 8.7
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 08.02.2015 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 09.03.2016 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 16.01.2017 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 16.01.2017 7.3
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 12.01.2017 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 18.03.2016 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 12.11.2016 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 12.01.2017 4.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 21.03.2016 2.0
1328 Eina - Stormyrene 05.03.2016 4.6
1339 Eina - Thune skole - Blili 22.03.2016 4.5
553 Einavoll - Korssætersvingen 22.01.2016 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 00.00. 0 6.0
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra 12.01.2017 3.5
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 23.03.2016 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 12.01.2017 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol 23.03.2016 4.7
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 23.11.2016 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 09.03.2016 11.8
523 Lysløypa Brusvehagen - Øverby 07.03.2016 2.0
1325 Lysløypa i Prestmarka 12.01.2017 3.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Osbakken 12.11.2016 4.5
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 18.03.2016 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 18.03.2016 5.0
522 Lysløypa Øverby - Diktimot - Skistua 13.01.2017 4.4
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 12.11.2016 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 17.01.2017 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 17.01.2017 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 17.01.2017 4.3
554 Raufoss skistadion 17.01.2017 2.7
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 12.01.2017 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 23.03.2016 5.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 23.03.2016 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 17.01.2017 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 17.01.2017 0.5
569 Veset - Sveum (maskinprepp) 17.03.2016 4.9
582 Vind skistadion 18.03.2016 3.0
542 Øverby skistadion 11.11.2016 3.0
Totenåsen
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 10.03.2016 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 04.03.2016 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 01.04.2016 1.4
1173 KK-plassen - Fargo [KK-runden] 10.03.2016 3.8
1176 KK-plassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 09.03.2016 5.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 10.03.2016 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 01.04.2016 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 15.01.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 11.11.2016 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 09.03.2016 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 09.03.2016 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 09.03.2016 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 09.03.2016 7.1
1177 Lysløypa KK-plassen - Lund 09.03.2016 5.1
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 09.03.2016 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.01.2017 2.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 09.03.2016 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 10.03.2016 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 09.03.2016 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 09.03.2016 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.01.2017 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 09.03.2016 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 15.01.2017 5.2
Hurdal - Feiring
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 12.01.2017 1.9
967 Haraldvangen - Hermods plass 26.03.2016 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 26.03.2016 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 26.03.2016 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 12.01.2017 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 26.03.2016 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 12.01.2017 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 12.01.2017 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 12.01.2017 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 12.01.2017 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 26.03.2016 4.5
Eidsvoll - Nes
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 08.03.2016 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 08.03.2016 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 28.03.2016 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 08.03.2016 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 10.03.2016 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 00.00. 0 10.0
1003 Nes skianlegg - Vika 08.03.2016 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 08.03.2016 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 08.03.2016 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 28.03.2016 3.7

413 løyper vist, totalt 1585.7 km.