Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen 07.12.2019 3.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 07.12.2019 15.0
96 Ringkollen - konkurranseløyper 03.12.2019 5.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
99 Jonsetangen - Vambu 26.03.2019 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 5.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.04.2019 6.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
Kleivstua - Løvlia
89 Lysløypa på Kleivstua 07.12.2019 3.7
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 31.03.2019 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 10.04.2019 2.3
Sollihøgda - Sørsetra
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 07.12.2019 1.7
358 Lysløypa på Sollihøgda 07.12.2019 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 07.12.2019 7.7
87 Sørsetra - Kleivstua 07.12.2019 3.5
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 29.11.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 30.11.2019 6.2
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 07.12.2019 1.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 07.12.2019 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 07.12.2019 4.4
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 04.04.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 18.04.2019 3.2
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 11.04.2019 3.9
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
Holebygda
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta 29.11.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 29.11.2019 3.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 29.11.2019 5.2
1222 Tverrelva - Frøshaug 05.04.2019 3.3