Skiforeningen RSS - 20 tilfeldige ruter Feedinnhold: 20 tilfeldige sykkelruter fra Skiforeningens Markadatabase. Feeden viser tittel og evt bilde og et utdrag av rutebeskrivelsen, med link til hele ruta i Markadatabasen. http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/ no http://backend.userland.com/rss (C)Skiforeningen 2000-2009 webmaster@skiforeningen.no bente.flygind@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/img/sflogo.jpg 20 tilfeldige sykkelruter fra Skiforeningens Markadatabase http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?search=1&icons=1&q=1&adv=1 Nordre Oppdalen - Skjerva Denne ruta fra Nordre Oppdalen starter i vegkrysset mellom Oppdalslinna og Søndre Ålsveg, og det er Oppdalslinna du skal følge mot Koperud. Vegen begynner nå for alvor å stige. Unn deg en pust i bakken etter hvert ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=743 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=743
Festningsdalen - Kirkebygda Denne ruta starter på Vengsveien i Festningsdalen, der det er løypekryss om vinteren. Her møtes rute 817 fra Finland og ]]> Wed, 10 May 2017 14:44:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=818 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=818 Nesset - Stuene Nesset er utgangspunktet for denne sykkelruta. Herfra sykler du nordøstover på gang- og sykkelvei langs Nessetveien. Du får vannet Pollen på venstre side, og passerer Vinterbro ...
]]> Fri, 09 Oct 2015 21:29:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=376 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=376 Rotnes - Glitre Gamleveien er bygdeveien gjennom deler av dalbunnen i Nittedal. Den er fin å sykle på, siden den er lite traffikert. En del av Raumerittet går for øvrig her. Fra flere steder langs veien er det fin utsikt mot dale ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=604 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=604
Kleivstua - Fjellseterbommen Til Kleivstua kommer du fra Sørsetra (rute 393) eller Guriby i Lommeda ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=149 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=149
Østernvannsvingen - Skytterkollen Ruten starter vestover på sti ut fra Østernvannsvingen. De første 400 meter går det oppover, og mange vil nok trille sykkelen denne strekningen. Men så flater det ut, og du kommer etter hvert inn på asfaltert vei. ...
]]> Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=455 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=455 Svartvann - Grønland Sykkelruta starter like øst for Svartvann. Hit kan du komme i rute 235 fra Skoglund og rute 411 ...
]]>
Thu, 09 Jun 2016 01:36:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=403 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=403
Heia - Gjellebekk Forbindelse mellom Vestmarka og Kjekstadmarka. Ruten går på asfalt, og har en stigning på ca. 40 høydemeter på første halvdel. Resten av traseen er flat. Fra ]]> Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=438 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=438 Eidsvoll verk - Eidsvoll Denne sykkelruta starter på Eidsvoll verk. Fra krysset i sentrum, ca. 100 meter fra rundkjøringen, sykler vi i nordøstlig retning på Carsten Ankers veg. Etter et par korte bakker, en ned og en opp, er vi framme i ...
]]> Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=694 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=694 By i Lommedalen - Tverrelva Sykkelruta starter i Bykrysset, ved parkeringsplassen der bussen snur. Du tar inn på Byveien, og etter ca 500 meter, kommer du til et kryss. Veien rett fram fører til Byvann og Myrse ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=147 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=147
Moreppen - Nordmokorset Veiene gjennom kulturlandskapet i Nannestad er lette og fine å sykle på. Landskapet er åpent og vennlig - man ser langt fra sykkelsetet. Denne ruta går fra Moreppen, nærmere bestemt krysset mellom Preståsvegen ...
]]> Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=754 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=754 Vestby - Grønberg Vestby stasjon er utgangspunktet for denne sykkelruta. Rett sør for stasjonsbygningen tar du brua over jernbanelinja, og så til venstre i rundkjøringen rett etter brua. Du sykler videre gjennom Kirkeveien, forbi e ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=551 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=551
Enger - Asdøltjern Rute fra Sylling som bringer deg raskt opp i Vestmarka. Hele sykkelruten går i Lier kommune, men ender opp ved grensen til Asker. Fra Østre Enger gård nede ved riksvei 285 s ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=409 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=409
Nærsnes - Slemmestad Der Baarsrudveien fra Bårsrudtjern kommer ut på Sundbyveien i Nærsnes går denne ruta nordover Sundbyveien. På denne veien deler syklister og bilister veibanen, så aktsomhet bør u ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=627 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=627
Lierbyen - Reistad Meget enkel rute som bringer deg inn i Kjekstadmarka fra bebyggelsen i Lierbyen. Ruten går hovedsakelig i en nedlagt jernbanetrase. Men først sykler du Hegsbroveien noen hundr ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=446 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=446
Ringdalsveien P - Østbydalen Ruta starter ved parkeringsplassen i nordenden av Ringdalsveien, og går i stigende terreng på skogsbilvei opp forbi utfartsparkeringen ved Kogstadvangen. Her er det bom, og veien ...
]]>
Tue, 24 Nov 2015 22:37:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=262 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=262
Elvikbråtan - Skardtjern Dette er en rute som bringer deg raskt opp fra Åsaveien ved Steinsfjorden til krokskogplatået. Ruten går på skogsbilvei til å begynne med, men etter hvert blir traseen å regne som trillesti. De mest drevne kan imi ...
]]>
Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=487 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=487
Huseby - Bogstad badeplass Dette er en rute som bringer deg fra bebyggelsen på Røa og frem til inngangen til Sørkedalen. Fra Huseby skole sykler du under T-banen og fortsetter nordover på turvei gjennom boligområdene. Etter snaut 2 km kom ...
]]>
Fri, 07 Jul 2017 23:25:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=516 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=516
Bogstad badeplass - Østernvann Fra badeplassen på østsiden av Bogstadvannet sykler du først sydover Sørkedalsveien - opp til Peder Ankers plass. Der tar du til høyre inn Ankerve ...
]]>
Wed, 30 Mar 2016 00:06:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=461 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=461
Sundby - Røskestadvannet Utgangspunktet for denne sykkelruta er Sundby. Den starter i krysset mellom fylkesvei 281 (Tofteveien), Mølleveien og Sundbyveien, ved Hurum mølle. Det kommer sykkelruter hit fra K ...
]]> Sun, 26 Jul 2015 11:14:30 +0100 http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=671 skif@skiforeningen.no http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/?id=671