Markadatabasen: stemplingssteder til Distansemerket

Listen under viser alle registrerte stemplingssteder til Distansemerket. Klikk på navnene for å lese mer om de aktuelle stedene i Markadatabasen. Har du GPS, kan du bruke lengde/bredde angivelsene til å finne stemplingsboksene. Kartutsnitt får du fram ved å gå inn i Markadatabasen på de aktuelle stedene.

NB! Denne listen er gjort mulig ved frivillig feltarbeid av Torkel Kristoffersen, takk til ham!

Navn Type Plassering av boks Breddegrad Lengdegrad M.O.H.
 
Bærumsmarka
Brunkollen Servering Verandaen - sist sjekket: 26.sep.10. 59.58.850 10.32.846 385
Fossum Servering Infotavle ved innkjøring til parkeringsplass - sist sjekket: 11.des.08. 59.57.516 10.36.818 190
Haslumsæter kapell Kapell Grantre på tunet - sist sjekket: 07.feb.09. 59.58.485 10.32.421 397
Skytterkollen Servering Informasjonstavle på parkeringsplassen - sist sjekket: 21.feb.10. 59.57.697 10.34.833 216
Tjæregrashøgda Utsikt Furu bak løypeskilt Blekketjern, 400 m sydøst for toppen - sist sjekket: 21.feb.10. 59.59.125 10.31.795 448
Vensåsseter Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 18.jan.11. 59.59.798 10.30.368 342
 
Vestmarka
Furuholmen Servering Til venstre for inngangsdøren i vestenden av huset - sist sjekket: 02.feb.08. 59.52.925 10.24.510 273
Grønland Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 02.feb.08. 59.54.244 10.23.958 415
Gupu Servering Verandaen - sist sjekket: 02.feb.08. 59.52.715 10.25.092 274
Mikkelsbonn Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 27.des.11. 59.55.122 10.22.862 393
Myggheim Helgåpent vinter Husveggen til den sydligste koia - sist sjekket: 27.des.11. 59.51.863 10.20.169 345
Opsahlsetra Helgåpent vinter Grantre på tunet - sist sjekket: 26.feb.08. 59.51.125 10.18.061 420
Solli Servering Husveggen - sist sjekket: 27.des.11. 59.51.236 10.20.466 345
Vestlia Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 22.feb.13. 59.51.236 10.20.788 427
 
Østmarka
Cudriobakken Severdighet Grantre ved løype gjennom Gudbrandsdalen, ca 700 m s. for Øgården - sist sjekket: 07.feb.13. 59.51.892 10.53.214 205
Ellingsrud Utgangspunkt Informasjonstavle ved Enga, ca. 1km syd for parkeringsplass - sist sjekket: 07.feb.13. 59.55.194 10.55.058 173
Isdalsmyr Natur Nord i myra. Bjerk der blåsti krysser løypa. Ca 400 m s. for Østbyputten - sist sjekket: 03.feb.09. 59.54.356 11.01.354 262
Kølabonn Natur Bjerketre med løypeskilt ca. 30 m syd for huset - sist sjekket: 04.feb.09. 59.47.440 11.06.893 234
Larsbraaten Servering Stolpe på tunet - sist sjekket: 04.feb.09. 59.44.164 11.07.822 183
Losby Servering Hushjørnet ved Cafeen - sist sjekket: 13.mar.11. 59.53.435 10.58.988 175
Mariholtet Servering Verandaen til kioskbygget - sist sjekket: 07.feb.13. 59.53.491 10.54.481 196
Marikollen Servering Grantre ved løype opp mot Brudalen - sist sjekket: 08.sep.11. 59.55.366 11.03.615 203
Paradisputten Natur Bjerk med løypeskilt - sist sjekket: 24.feb.13. 59.50.086 10.57.033 228
Kutjerna Natur Qtjern. Furu på landtungen mellom Kutjerna, Ca 400 m vest for Holmetjern - sist sjekket: 14.feb.13. 59.45.853 11.04.496 200
Ramstadslottet Utsikt Furutre 15 m nord for toppen - sist sjekket: 12.mar.11. 59.54.229 11.02.437 391
Rustadsaga Servering Furutre på tunet - sist sjekket: 07.feb.13. 59.52.352 10.51.398 154
Sandbakken Helgåpent Løypeskiltet sydøst for huset - sist sjekket: 20.feb.13. 59.49.712 10.55.031 195
Skiklubbhytta Helgåpent vinter Grantre på tunet - sist sjekket: 13.mar.11. 59.55.730 11.01.345 203
Skjelbreia Servering Verandaen - sist sjekket: 01.feb.13. 59.49.202 10.57.754 222
Skulerud gård Helgeåpent Låveveggen under løypekartet - sist sjekket: 03.feb.09. 59.53.670 10.57.209 179
Skullerudstua Servering Husveggen - sist sjekket: 07.feb.13. 59.51.818 10.50.790 110
Skytten Natur Bjerketre med løypeskilt på Nordre Skytten - sist sjekket: 07.feb.13. 59.51.702 10.55.023 210
Streifinn Utgangspunkt Informasjonstavle øst for parkeringsplassen - sist sjekket: 04.feb.09. 59.49.965 11.07.341 252
Sætertjernstua Helgåpent Hushjørnet - sist sjekket: 12.mar.11. 59.53.089 11.02.488 257
Søndre Krokvann Natur Løypeskilt ved nordre løypekryss - sist sjekket: 06.feb.11. 59.50.135 11.01.994 215
Vangen Servering Husveggen - sist sjekket: 01.feb.13. 59.49.181 10.59.978 270
Ytre Enebakk Driv Idrettsplass Utgangspunkt Informasjonstavle der lysløypen starter - sist sjekket: 14.feb.13. 59.43.960 11.03.456 158
Østmarkskapellet Kapell, søndagsåpent Furutre på tunet - sist sjekket: 15.feb.13. 59.51.057 10.52.836 265
 
Kjekstadmarka
Blåfjellhytta Helgeåpent vinter Uthusveggen - sist sjekket: 01.feb.09. 59.46.555 10.23.864 281
Herstadheia Helgeåpent vinter Husveggen ved inngangsdør - sist sjekket: 09.sep.06. 59.42.493 10.24.555 343
ROS-hytta Helgeåpent vinter Furu 10 meter nord for inngangsdør - sist sjekket: 21.jan.11. 59.46.605 10.20.500 197
 
Krokskogen
Damtjern Helgåpent vinter Kioskveggen - sist sjekket: 03.jul.09. 60.07.537 10.24.418 449
Finneflakseter Natur Grantre i løypekryss - sist sjekket: 17.jan.13. 60.01.240 10.18.364 481
Greinehytta Helgåpent vinter Husveggen - sist sjekket: 17.jan.13. 60.00.333 10.24.893 244
Gyrihaugen Utsikt Like vest for toppen på bjerk skiltet med høydeangivelse - sist sjekket: 16.okt.11. 60.05.722 10.22.917 682
Heggelia Servering Uthusveggen til venstre for dodøren - sist sjekket: 16.mar.09. 60.05.100 10.28.400 503
Jonsetangen Utgangspunkt Skiforeningens infotavle på parkeringsplassen - sist sjekket: 03.des.09. 60.10.128 10.25.761 542
Kleivstua Servering Informasjonstavle på parkeringsplassen - sist sjekket: 26.sep.09. 60.02.822 10.19.751 403
Kryssbystupmyra Natur Xbystupmyra, Tørrfuru med løypeskilt Ca 500 m øst for Kampeseter - sist sjekket: 18.jan.11. 60.02.451 10.27.725 443
Løvlia Servering Informasjonstavle på tunet - sist sjekket: 21.mar.09. 60.05.435 10.25.583 535
Oppkuven Utsikt Grantre to meter fra tårnet - sist sjekket: 13.mar.08. 60.05.360 10.31.250 703
Ringkollen parkering Utgangspunkt Informasjonstavle i østenden av parkeringsplassen - sist sjekket: 03.des.09. 60.10.251 10.23.525 586
Ringkollstua Servering Husveggen ved inngangsdøren - sist sjekket: 03.des.09. 60.09.986 10.23.286 599
Skansebakken Utgangspunkt Skiforeningens infotavle på parkeringsplassen - sist sjekket: 18.des.11. 60.01.149 10.35.043 187
Smedmyrkoia Helgåpent vinter Grantre på tunet - sist sjekket: 21.jan.11. 60.03.093 10.32.970 310
Sollihøgda Utgangspunkt Høymyr. Sydveggen på brakke innerst på parkeringsplass - sist sjekket: 17.jan.13. 59.58.241 10.20.995 359
Sørsetra Servering Løypeskilt 100 m øst for setra - sist sjekket: 17.jan.13. 60.01.201 10.19.751 412
Vidvangshøgda Utsikt Stor furu tett ved skiløypa på løypa's høyeste punkt - sist sjekket: 18.jan.11. 60.01.767 10.28.581 547
 
Lillomarka og Gjelleråsen
Liastua Servering Informasjonstavle på tunet - sist sjekket: 06.feb.09. 59.57.583 10.56.178 235
Krutthuset Søndagsåpent Husveggen ved inngangsdør - sist sjekket: 15.feb.08. 59.58.760 10.52.830 264
Lillomarkskapellet Kapell Husveggen - sist sjekket: 10.jan.13. 60.00.784 10.52.061 342
Linderudkollen Servering Informasjonstavle på tunet - sist sjekket: 10.jan.13. 59.58.259 10.48.894 224
Sinober Servering Hushjørnet - sist sjekket: 10.jan.13. 60.01.517 10.50.405 413
Sørskogen Helgeåpent Hushjørnet - sist sjekket: 10.jan.13. 60.00.914 10.51.651 384
Trollvannstua Servering Informasjonstavle 30 m syd for stua - sist sjekket: 10.jan.13. 59.57.698 10.48.409 317
 
Nordmarka nord
Bislingen fjellstue Servering Husveggen til høyre for inngangsdøren - sist sjekket: 23.des.07. 60.13.796 10.36.493 668
Daltjuvmana Utsikt Stor furu tett ved skiløypa på løypa's høyeste punkt - sist sjekket: 29.mar.09. 60.09.362 10.39.670 503
Elgstøa Natur Grantre der blåstien krysser skiløypa - sist sjekket: 26.des.08. 60.10.750 10.34.400 510
Gørjehytta Helgåpent vinter Nordveggen på hus på sydsiden av veien - sist sjekket: 25.feb.13. 60.04.726 10.44.971 378
Mylla dam Utgangspunkt Stolpe med løypeskilt ved demningens nordende - sist sjekket: 12.okt.11. 60.14.555 10.36.083 494
Rajebråten Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 01.mar.09. 60.12.110 10.36.365 471
Sandungen gård Stengt Tre med løypeskilt 20 m vest for broen over Katnoselven - sist sjekket: 30.mar.10. 60.07.209 10.36.707 406
Sandvikhytta Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 05.sep.09. 60.09.586 10.34.384 460
Sinnerdammen Natur Grantre 20 m vest for dammen, 10 m syd for hytta - sist sjekket: 20.apr.09. 60.10.143 10.29.773 500
Stryken stasjon Utgangspunkt Skiforeningens infotavle ca. 100 m vest for stasjonen - sist sjekket: 02.okt.09. 60.09.914 10.43.016 225
Svartbekken Utgangspunkt Informasjonstavle nedenfor bommen - sist sjekket: 26.des.08. 60.13.476 10.38.590 390
Svea Sportshytte Sportshytte Informasjonstavle på parkeringsplass - sist sjekket: 27.apr.08. 60.16.467 10.36.055 490
Svesvika Natur Nordveggen på uthuset - sist sjekket: 06.apr.09. 60.14.957 10.36.130 495
Trantjern Natur Løypeskilt ved nordenden av tjernet - sist sjekket: 06.apr.09. 60.13.903 10.31.908 531
Tverrsjøstallen Helgåpent vinter Husveggen - sist sjekket: 20.apr.09. 60.12.608 10.30.587 541
Varingskollen Helgåpent vinter Grantre 15 m øst for cafeen på toppen av bakken - sist sjekket: 09.sep.06. 60.05.613 10.50.177 531
 
Nordmarka syd
Appelsinhaugen Natur Furu med skilt på vestligste topp. Følg blåmerket sti opp. - sist sjekket: 30.mar.10. 60.02.609 10.39.542 462
Bjørnholt Servering Verandaen - sist sjekket: 25.feb.13. 60.03.106 10.35.043 371
Elmedalen Natur Ælmedalen. Tre i veikryss, Ca 50 m syd for sydenden av Ørfiske - sist sjekket: 10.feb.08. 60.03.765 10.49.155 337
Finnerud Servering Husveggen til venstre for inngangsdøren - sist sjekket: 30.mar.10. 60.01.903 10.38.420 353
Kikutstua Servering Uthusveggen - sist sjekket: 25.feb.13. 60.04.603 10.39.300 350
Kikuttoppen Utsikt Stolpen for trigonometrisk punkt - sist sjekket: 17.okt.09. 60.05.045 10.38.697 611
Kobberhaughytta Servering Husveggen - sist sjekket: 09.jan.13. 60.02.158 10.39.826 430
Lørenseter Helgåpent vinter Løypestake på jordet 100 m syd for gården - sist sjekket: 11.feb.13. 60.01.445 10.41.347 310
Nordmarkskapellet Kapell,søndagsåpent Hushjørnet til venstre for inngangsdøren - sist sjekket: 09.jan.13. 60.01.057 10.39.778 401
Skistua Servering Skiforeningens infotavle ved inngang fra veien - sist sjekket: 09.jan.13. 59.58.644 10.40.794 414
Skjennungstua Servering Stolpe med løypeskilt ca. 30 m øst for huset - sist sjekket: 09.jan.13. 60.00.168 10.11.487 470
Studenterhytta Servering Verandaen - sist sjekket: 09.jan.13. 60.01.484 10.39.493 383
Tryvannstua Servering Verandaen til lite hus på tunet - sist sjekket: 09.jan.13. 59.59.877 10.40.126 418
Tryvannstårnet Utsikt Tre ved Karl Roll støtten, ca. 150 meter syd for Tryvannstårnet - sist sjekket: 27.des.12. 59.59.211 10.40.089 526
Ullevålseter Servering Verandaen - sist sjekket: 11.feb.13. 60.00.580 10.42.718 327
VM huset Hovedkvarter Husveggen ved inngang syd fra Kongeveien mot sletta - sist sjekket: 01.feb.08. 59.57.728 10.39.962 302
Wyllerløypa Utgangspunkt Lysmast i sydenden av parkeringsplassen i bunnen av slalombakken - sist sjekket: 16.mar.09. 59.59.430 10.37.861 154
Zakristjern Natur Sakariastjern. Tørrfuru øst for skiløype i sydenden av tjernet. - sist sjekket: 30.mar.10. 60.03.101 10.38.104 416
Øvresetertjern Skilek Veggen av lite hus, lengst syd, ca 100 m fra veien - sist sjekket: 27.des.12. 59.58.925 10.40.168 476
Øyungsdammen Natur Løypeskilt 20 m vest for dammens vestende - sist sjekket: 25.feb.13. 60.02.401 10.45.191 296
 
Romeriksåsene - Nannestad
Lilloseter Servering Kraftledningstolpe ved løype 40 meter øst for setra - sist sjekket: 10.jan.13. 59.59.869 10.51.730 362
Bekkestua Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 21.mar.10. 60.09.069 10.55.590 343
Bruvoll Helgåpent vinter Oppslagstavle på tunet - sist sjekket: 21.mar.10. 60.16.388 10.45.484 394
Busterudvangen Helgåpent vinter Grantre med løypeskilt 10 m vest for koia - sist sjekket: 03.jan.10. 60.03.632 10.57.389 370
Hakkim Utgangspunkt Grantre på vestsiden av veien ca. 200 m nord for parkeringsplassen - sist sjekket: 04.okt.11. 60.10.214 10.50.878 493
Ringdalshytta Helgåpent vinter Hytteveggen - sist sjekket: 21.feb.13. 60.02.759 10.59.608 247
Råbjørn Natur Løypeskilt ca 500 m vest for vannet - sist sjekket: 21.mar.10. 60.14.278 10.48.020 510
Råsjøen Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 21.mar.10. 60.12.299 10.49.905 430
Sjonken Utgangspunkt Informasjonstavle nederst på store parkeringsplass - sist sjekket: 30.des.08. 60.12.098 10.54.910 274
Spikertjernhytta Helgåpent vinter Verandaen - sist sjekket: 03.jan.10. 60.05.380 10.56.273 270
Steinbekkhytta Natur Løypeskilt i løypekryss ved veien ca 300 m nordøst for hytta - sist sjekket: 09.apr.08. 60.12.527 10.54.147 336
Årstadvangen Helgåpent vinter Uthusveggen - sist sjekket: 21.feb.13. 60.06.811 10.56.163 266
 
Sørmarka
Bjerkebekk Helgåpent vinter Løypeskilt ca 20 m øst for hytta - sist sjekket: 08.feb.13. 59.42.560 10.56.511 192
Bråtan Helgåpent vinter Løypeskilt ca 30 m vest for hytta - sist sjekket: 22.feb.10. 59.42.777 11.01.463 142
Gaupesteinhytta Helgåpent vinter Furu med løypeskilt 100 m nord for hytta - sist sjekket: 08.feb.13. 59.41.817 10.59.426 180
Grevestua Servering Informasjonstavle ved innkjørsel - sist sjekket: 07.jan.13. 59.46.820 10.48.933 117
Skeidarkollen Helgåpent vinter Husveggen - sist sjekket: 13.feb.13. 59.44.676 10.55.691 150
Stallerud Helgåpent vinter Infotavle ved turvei ca 150 m syd for hytta - sist sjekket: 14.feb.13. 59.46.929 10.51.583 143
Sterkerud Helgåpent vinter Løypeskilt ca 25 meter syd for hytta - sist sjekket: 14.feb.13. 59.45.985 10.54.201 143
Stuene Helgåpent vinter Informasjonstavle på tunet - sist sjekket: 14.feb.13. 59.44.619 10.48.462 108
Sørmarkskapellet Kapell, søndagsåpent Stor furu på tunet - sist sjekket: 21.des.08. 59.44.886 10.58.265 144
Totalt 122 steder med stemplingsboks.