• darkblurbg
  Steinfjøset på plassen Abrahamsrud øst for Soterud 2017

  Bildet viser hytta/fjøset sett fra syd lik det står i august 2017. Sammenlignet med bilde nr. 27470 har bordkledningen øverst på veggen forsvunnet, og torvtak med underlag er mer medtatt. Steinveggene har ikke forandret seg vesentlig. Dette er sannsynligvis deler av murene til det opprinnelige f...

  Krokskogen, 20.08.2017 18:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Abrahamsrud: steinhytta sett fra nord 2017

  Bildet viser hytta og restene av steinfjøset sett fra nord i august 2017. Sammenlignet med bilde nr. 27474 fra 2003 ligger hytta nå inne i et stort hogstfelt, og hogstmaskinen har også fjernet trærne inne i ruinen etter fjøset. Østveggen og nordveggen i hytta har begynt å gli ut, og det er ikke l...

  Krokskogen, 20.08.2017 18:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Abrahamsrud: interiør i steinhytta 2017

  Slik ser hytta ut innvendig i august 2017. Understøttelsen av klaffbordet har gitt etter, og mye av det som sto på det, har havnet på gulvet. Løse bord med spiker og mange års støv og spindelvev gjorde det lite trivelig å gå nærmere inn i sittekroken. I restaureringen rundt 1970 ble det i stor gr...

  Krokskogen, 20.08.2017 18:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ristjernputten

  I det bevokste myrområdet nord for Ristjern ligger det en godt gjemt myrputt. Navnløs på kartet, men Ristjernputten kunne kanskje vært passende. Her med et svakt gulskjær og noen falne løvblader. Det vises at det går mot slutten av august.

  Nordmarka nord, 20.08.2017 17:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ristjern på høydedraget vest for Trehørningsvassdraget

  På høydedraget vest for Trehørningsvassdraget ligger det tre små tjern, alle vekk fra det glisne stinettet i området. Det sydligste av disse er Ristjern syd for Soterud. Et riktig idyllisk lite myrtjern, særlig i sol og med litt dramatiske skyer.

  Krokskogen, 20.08.2017 17:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Halvorsenhytta åpnet i Vestmarka

  Mange turfolk gikk til Tveitersetra i Vestmarka i dag, der Asker turlag og DNT åpnet Halvorsenhytta. Hytta har navn etter komponisten Johan Halvorsen, som bygget den i 1899, og har fin utsikt mot Oslofjorden.

  Vestmarka, 20.08.2017 12:33 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Inngangen til Ultvedtvann fra øst

  En tur i Gullerudmarka består langt fra bare av dilting i våte og mer eller mindre begrodde myrer. I og under åssidene går det både stier og driftsveier som er tørre og fine, og det gjør det på høydedragene også for de som vil ha mosjon og litt utsikt i tillegg. Dette skaret fører inn til Ultvedt...

  Krokskogen, 17.08.2017 19:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ultvedtvann: en spennende passasje ved sydenden

  Ved sydenden av Ultvedtvann er det en passasje med overheng som kan være en utfordring etter regn, med våt og hellende skifer. Her er det fort gjort å miste fotfestet! Østsiden av vannet er også en utfordring, da utløpet er flere meter bredt, og kloppa over det bare eksisterer på orienteringskartet.

  Krokskogen, 17.08.2017 19:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ultvedtvann: det største tjernet i Gullerudmarka

  Ultvedtvann (Ulltveitvann) er det største og lavest beliggende (159 moh.) tjernet i Gullerudmarka. Det har til og med sin egen øy omtrent midt i bildet. I den fjerneste åssiden går Ringkollveien, og de med god skjerm vil kunne se to hytter der.

  Krokskogen, 17.08.2017 19:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sponbråtan: en plass i forfall

  I utkanten av Gullerudmarka ligger det storgårder som Vaker, men også innover i Marka går det veier til mindre gårder og plasser. En av disse er Sponbråtan mellom Gullerudtjern og Grunntjern. Her forfaller driftsbygningene, jordene dyrkes bare delvis, og utenfor våningshuset, som også er preget a...

  Krokskogen, 17.08.2017 18:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gullerudtjern med litt gulnende vegetasjon

  Midten av august er passert, og med det de første tendenser til gulskjær og falne løvblader. Åsryggen i nord på 234 moh. speiler seg i det lett bananformede tjernet.

  Krokskogen, 17.08.2017 18:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gullerudtjern: kloppa i nordenden

  Bevokst, vått og myrlendt beskriver mye av områdene nær vannene i Gullerudmarka. Her i nordenden av Gullerudtjern er det laget en fin klopp over til en rasteplass med bord og krakker. Ellers er det til dels en utfordring å ta seg frem gjennom disse områdene, i alle fall etter kraftig regnvær. Ves...

  Krokskogen, 17.08.2017 17:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gullerudtjern med hvite vannliljer og et fallent tre

  Bildet fra Gullerudtjern (186 moh.) viser typisk vannkvalitet og bunnforhold for vannene i Gullerudmarka. Hvite vannliljer langs bredden er også typiske, men det falne treet er litt uvanlig – grenene danner et ellipsemønster i stedet for å stå ut som vanlig. Også grenene på andre trær i disse van...

  Krokskogen, 17.08.2017 17:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grunntjern: det minste tjernet i Gullerudmarka

  Grunntjern (181 moh.) er det midterste og minste av de tre kransalgetjernene i Gullerudmarka. Typisk for disse er ganske klart vann med litt grønnskjær, frodig plantevekst langs bredden og et belte av hvite vannliljer langs bredden. Åsryggen i bakgrunnen når opp i 231 moh., og er typisk for dette...

  Krokskogen, 17.08.2017 16:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På sykkel i Frognerparken

  Allerede ved åttetiden denne mandagen var de første turistene på plass i Frognerparken. Andre tok seg gjennom parken på to hjul, sannsynligvis på vei til jobb eller skole.

  Nordmarka syd, 16.08.2017 08:16 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Frognerparken

  Syklister og turister nyter Vigelands kunst i Frognerparken

  Nordmarka syd, 16.08.2017 08:16 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fjordvang

  Huset Fjordvang har vært et samlingssted i Vestre Gran siden 1926. Opp gjennom årene har lokalbefolkningen hatt mange dugnader for å vedlikeholde huset.

  Hadelandsåsene, 14.08.2017 19:24 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Kornet snart modent ved Randsfjorden

  Det skyet over utover ettermiddagen, men med 17 varmegrader var det likevel en fin augustkveld her ved Fjordvang. Kornåkerne bugner, og vi ser Randsfjorden i bakgrunnen.

  Hadelandsåsene, 14.08.2017 19:23 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Grymyr

  Her, innerst i Østvoldsvegen, starter skiløypa mot Betel. Løypa mot Kittelsrudtoppen går også ut herfra, i samme spor. Men det er fortsatt en stund til vi kan spenne på oss skiene. Denne augustkvelden bød på 17 varmegrader her ved Randsfjordens østside.

  Hadelandsåsene, 14.08.2017 19:14 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Lite trafikk på Lomsdalsvegen

  Det var ikke direkte folksomt på Lomsdalsvegen i kveld. Stille og fint i skogen, bortsett fra noen ivrige mygg.

  Gjøvik, Toten og Land, 14.08.2017 17:47 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  På sykkel i Skreifjella

  Fra vegen gjennom østre del av Skreifjella har man flere steder strålende utsikt ned mot Mjøsa (123 moh.). Bildet er tatt i rundt 550 meters høyde, nær Vestre Torfestelva.

  Totenåsen, 13.08.2017 18:04 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Utsikt fra Bjønnhaugen

  Etter å ha gått og syklet gjennom skogen fra Bergersetra ved Skomakartjennet i Feiring, åpner det seg en spektakulær utsikt her ved Bjønnhaugen. Vi er i grenseland mellom Eidsvoll kommune og Østre Toten, og fra 595 meters høyde ser vi mot nordøst - ned mot Mjøsa (123 moh.) og kulturlandskapet på ...

  Hurdal - Feiring, 13.08.2017 17:24 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Husene ved Abbortjern

  Husene på vollen ved Abbortjern (mellom Oppegårdskollen og Kirkebygjermenningen) er godt vedlikeholdt. Her bodde de under krigen, og og unga løp gjennom skauen ned til bygdeskolen tre ganger i uka.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.08.2017 17:00 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Ved Skomakartjennet

  Fin augustdag ved det idylliske Skomakartjennet på Feiringåsen.

  Hurdal - Feiring, 13.08.2017 15:54 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Sandvikenhytta

  Sandvikenhytta ligger langs vegen mellom Bøhnshytta og Langtjennet på Feiringåsen.

  Hurdal - Feiring, 13.08.2017 15:24 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Øverst i Kjerkelinna

  Vel 380 meter over havet, og rundt 260 meter over Mjøsa. Utsikten mot Mjøsa og kulturlandskapet i Feiring er helt strålende her øverst i Kjerkelinna.

  Hurdal - Feiring, 13.08.2017 14:00 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Høgdevegen

  Høgdevegen er den gamle ferdselsvegen mellom Feiring og Hurdal. Den går fra Melby i Feiring til Melby i Hirdal. Akershus fylkeskommune har gitt den status som kulturveg. Fram til 1886 var dette postveg til Hurdal i den tiden av året da Mjøsa var isfri. Posten kom da med båt til Feiring og ble fra...

  Hurdal - Feiring, 13.08.2017 13:25 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Opp Kjerkelinna

  Kjerkelinna er en bratt start på sykkelturen opp på Feiringåsen. Men så lenge man har en girsykkel som kan "kompensere" for tøffe oppoverbakker, går det helt fint. Vegen svinger seg oppover gjennom bygda, og hele tiden har man flott utsikt over kulturlandskapet og Mjøsa.

  Hurdal - Feiring, 13.08.2017 12:56 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Nedtapping av Kirkebygjermenningen

  Steinkistedammen ved Kirkebygjermenningen skal restaureres, så vannet tappes noe ned fra 1. august. Her kan man være med i dugnadsgjengen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.08.2017 14:35 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Høst ved Smalgjermenningen

  Det begynner så smått å bli høst ved Smalgjermenningen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.08.2017 14:35 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Ny bru over Øyungselva

  Fin ny bru over Øyungselva ved Kirkebygjermenningen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.08.2017 14:30 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Stille og rolig ved Tverrsjøen

  Kun få syklister nord i Marka i dag. Opp Sinnerdalen var det til dels lagt på veldig grov stein, men heldigvis ble det ingen punktering.

  Krokskogen, 12.08.2017 11:33 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Augustdag ved Hauken

  Høsten er på vei, og det er fint med sykkelturer i Marka. I dag kort rast ved den del av Vesleflåtan som kalles Hauken. Blåbærene er modne, og finner man de rette myrene, kan både to og tre liter multer nå plukkes på en relativt kort stund.

  Krokskogen, 11.08.2017 14:55 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Klar for seilas

  Endelig en varm dag, og da ble det sykkeltur på Krokskogen. Her ved Jonsetangen ved Øyangen er det en fin rasteplass med sjøutsikt. Og sesongens andre hjortelusflueangrep.

  Krokskogen, 11.08.2017 14:43 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Trivelig kjentmannstreff ved post 39

  Etter å ha vandret ensom et par timer, ble det rent folksomt ved Drittjern da tre syklister dukket opp. Og hva er bedre enn en skikkelig rast og hyggelig prat en vakker sommerdag nord på Romeriksåsen? Og én ting var vi fire helt enige om: Årets ildsjel som utnevnes senere i høst, må da bli Kåre H...

  Romeriksåsene - Nannestad, 11.08.2017 11:40 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Det gikk - så vidt!

  At det kan være mye snø nord på Romeriksåsen vet vi, så det har nok vært lurt å feste posttavlen høyt, så høyt at fotografen så vidt fikk et klipp i boken!

  Romeriksåsene - Nannestad, 11.08.2017 11:23 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Vakker sommerdag nord på Romeriksåsen

  En vakker gressbevokst setervei fører opp mot Drittjern (478 moh.), og denne vakre augustdagen på fottur bekreftet bare at her er det like vakkert sommer som vinter!

  Romeriksåsene - Nannestad, 11.08.2017 11:14 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Utsikt fra Rughaug

  Bak denne flotte furua skimtes litt av dagens begrensede utsikt fra Rughaug. Det regnet kraftig mye av dagen, og det er snart bademuligheter i myrene.

  Krokskogen, 09.08.2017 13:10 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Toppen av Rughaug

  Noen metallrester viser at det har stått et trig.tårn på Rughaug. I dag var det bare blåbær og en turgåer her. Merkelig nok ble det et opphold i regnværet.

  Krokskogen, 09.08.2017 13:08 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sulutjern i Osmarka med grasmyr og løypeskilt

  I ettermiddagssol var Sulutjern og myrene rundt ganske innbydende, og svalene (sulu(s) = svale) fløy lavt over vannet. Hvite og gule vannliljer på vannet, ellers mest grasmyr, men med forekomster av både rundbladet og smalbladet soldogg, og noen molter på utvalgte steder. Røsslyngfeltene hadde de...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 17:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Røsslyng ved Sulutjern i Osmarka

  Fra tiden vi hadde hytte i Hedalen kjenner vi Suluvann (med Dreparhølen!) i Vassfaret, så da måtte vi naturligvis også innom Suluvann i Osmarka. Det som med en gang slo oss, var de store feltene med røsslyng i full blomst som lyste opp på nordsiden av vannet. Bildet viser bare en liten del av disse.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 17:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt mot Kikutmassivet over Åbortjern i Osmarka

  I følge Markadatabasens eneste sommerbilde av Åbortjern i Osmarka er dette vannet som venter på vintersesongen. Men det er ikke så verst om sommeren heller: utsikt mot Kikutmassivet over fortsatt gule vannliljer, og på myrene i syd mer enn nok molter til å mette to mager. Men moltene begynner å b...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 16:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Åpent lende

  Hogst forandrer landskapet. Det er blitt åpent langs veien mellom Damtjern og Åsa, etter at det er felt mange trær den siste tiden.

  Krokskogen, 08.08.2017 15:53 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mosjøen i Østmarka

  Vi ser vannet mot nord, med Pølseberget lengst bak - fra en nydelig raste- og badeplass som kalles Sandbuktodden.

  Østmarka, 08.08.2017 15:43 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Grønn foss i Fyllingselva mot Bjørnsjøen

  I forbindelse med oppgradering av elveløpet for fløting ble den brattere nedre delen mot Bjørnsjøen utsprengt og bunnen ryddet. Med dette ble det gode forhold for grønn begroing i løpet av sommeren.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 14:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skåmur i Fyllingselva mellom Løken og hengebrua

  Fyllingselva var allerede på slutten av 1700-tallet en viktig fløtningselv mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. I 1878 ble det bygget ny gråsteinsdemning ved Fyllingen, og resten av elveløpet ble oppgradert blant annet med denne lange skåmuren fra Løken og nedover. En skikkelig mur av tilhogd gr...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hengebrua over Fyllingselva i froskeperspektiv

  Hengebrua over Fyllingselva er fotografert i mange vinkler fra før, men ikke i froskeperspektiv. Fra Aties ståsted er det et glimt av Bjørnsjøen gjennom den tette vegetasjonen langs elva.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 14:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Beverhytte ved Løken i Fyllingselva

  Bilde nr. 25917 viser bevergnag ved Løken i Fyllingselva, og nevner også en beverhytte på sydsiden av vannet. Her er beverhytta litt til høyre for midten av bildet. Siden det ikke er ferske bevergnag ved vannet, er den nok fraflyttet.

  Nordmarka syd, 08.08.2017 13:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rundbladet soldogg i blomst på myra vest for Åbortjern i Osmarka

  Soldogg er små, uanselige insektetende planter med klebrige «fingre» på bladene. Ikke sjeldne, men lette å overse. To arter i Marka: rundbladet som på bildet, og smalbladet. De vokser gjerne mellom annen vegetasjon på meget våte steder og er vanskelige å fotografere. Akkurat dette eksemplaret er ...

  Nordmarka syd, 08.08.2017 13:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et prakteksemplar av gul korallsopp eller gullkorallsopp?

  Et fullvoksent eksemplar av en korallsopp, og fotografen våger seg ikke på å bestemme denne iøynefallende soppen som ble funnet i Årvollåsen. Begge kan bli meget store og kan veie over kiloet, har behagelig lukt og mild smak.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 05.08.2017 13:42 - Kjersti von Krogh

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#27476: Steinfjøset på plassen Abrahamsrud øst for Soterud 2017

Bildet viser hytta/fjøset sett fra syd lik det står i august 2017. Sammenlignet med bilde nr. 27470 har bordkledningen øverst på veggen forsvunnet, og torvtak med underlag er mer medtatt. Steinveggene har ikke forandret seg vesentlig. Dette er sannsynligvis deler av murene til det opprinnelige fjøset. Treet hvor tavlen til kjentmannsposten sto er hogd ned, og tavlen fjernet og kastet. Vi fant den tilfeldigvis og satte den opp igjen mot steinveggen. Hvor lenge den og hytta overlever er nokså uvisst, men dette hjørnet vil nok bestå en god stund til.

 • 20.08.2017 18:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
2 av 50 treff

#27475: Abrahamsrud: steinhytta sett fra nord 2017

Bildet viser hytta og restene av steinfjøset sett fra nord i august 2017. Sammenlignet med bilde nr. 27474 fra 2003 ligger hytta nå inne i et stort hogstfelt, og hogstmaskinen har også fjernet trærne inne i ruinen etter fjøset. Østveggen og nordveggen i hytta har begynt å gli ut, og det er ikke lenger mulig å lukke døra. Taket er kraftig salrygget, og det som vel var en sovehems inne, er flattrykt. Dette lover ikke godt for fremtiden. Forskjellen i bildekvalitet mellom bildene fra 2003 og 2017 er påtagelig. Bildene fra 2003 er tatt med Canon 300D, det første digitale speilreflekskameraet til folkelig pris: mindre dynamisk område (belysning), mye mer fargestøy, uskarpe hjørner og venstre side av bildene. Det har skjedd store forbedringer på dette området i løpet av disse årene.

 • 20.08.2017 18:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

3 av 50 treff

#27473: Abrahamsrud: interiør i steinhytta 2017

Slik ser hytta ut innvendig i august 2017. Understøttelsen av klaffbordet har gitt etter, og mye av det som sto på det, har havnet på gulvet. Løse bord med spiker og mange års støv og spindelvev gjorde det lite trivelig å gå nærmere inn i sittekroken. I restaureringen rundt 1970 ble det i stor grad brukt lokale materialer, bjørkestammer til hyller og takstøtter, granstammer til tak og mønsås, men ovnen ble båret opp dit. De to gamle interiørbildene, bilde nr. 27471 og bilde nr. 27472, ble tatt med blitz, mens dette er tatt i meget sparsomt naturlig lys, håndholdt med støtte.

 • 20.08.2017 18:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
4 av 50 treff

#27469: Ristjernputten

I det bevokste myrområdet nord for Ristjern ligger det en godt gjemt myrputt. Navnløs på kartet, men Ristjernputten kunne kanskje vært passende. Her med et svakt gulskjær og noen falne løvblader. Det vises at det går mot slutten av august.

 • 20.08.2017 17:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

5 av 50 treff

#27468: Ristjern på høydedraget vest for Trehørningsvassdraget

På høydedraget vest for Trehørningsvassdraget ligger det tre små tjern, alle vekk fra det glisne stinettet i området. Det sydligste av disse er Ristjern syd for Soterud. Et riktig idyllisk lite myrtjern, særlig i sol og med litt dramatiske skyer.

 • 20.08.2017 17:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
6 av 50 treff

#27466: Halvorsenhytta åpnet i Vestmarka

Mange turfolk gikk til Tveitersetra i Vestmarka i dag, der Asker turlag og DNT åpnet Halvorsenhytta. Hytta har navn etter komponisten Johan Halvorsen, som bygget den i 1899, og har fin utsikt mot Oslofjorden.

 • 20.08.2017 12:33 - av Nina Didriksen,
 • 27 treff

7 av 50 treff

#27454: Inngangen til Ultvedtvann fra øst

En tur i Gullerudmarka består langt fra bare av dilting i våte og mer eller mindre begrodde myrer. I og under åssidene går det både stier og driftsveier som er tørre og fine, og det gjør det på høydedragene også for de som vil ha mosjon og litt utsikt i tillegg. Dette skaret fører inn til Ultvedtvann fra Nordbyveien. Ellers skal det være parkeringsmulighet fra Borgergrenda ca. 700 meter syd for Klekkenkrysset på Fv241.

 • 17.08.2017 19:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
8 av 50 treff

#27453: Ultvedtvann: en spennende passasje ved sydenden

Ved sydenden av Ultvedtvann er det en passasje med overheng som kan være en utfordring etter regn, med våt og hellende skifer. Her er det fort gjort å miste fotfestet! Østsiden av vannet er også en utfordring, da utløpet er flere meter bredt, og kloppa over det bare eksisterer på orienteringskartet.

 • 17.08.2017 19:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

9 av 50 treff

#27452: Ultvedtvann: det største tjernet i Gullerudmarka

Ultvedtvann (Ulltveitvann) er det største og lavest beliggende (159 moh.) tjernet i Gullerudmarka. Det har til og med sin egen øy omtrent midt i bildet. I den fjerneste åssiden går Ringkollveien, og de med god skjerm vil kunne se to hytter der.

 • 17.08.2017 19:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
10 av 50 treff

#27451: Sponbråtan: en plass i forfall

I utkanten av Gullerudmarka ligger det storgårder som Vaker, men også innover i Marka går det veier til mindre gårder og plasser. En av disse er Sponbråtan mellom Gullerudtjern og Grunntjern. Her forfaller driftsbygningene, jordene dyrkes bare delvis, og utenfor våningshuset, som også er preget av tidens tann, står tre eldre biler, alle uten registreringsskilt. Slik er det også andre steder i området.

 • 17.08.2017 18:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

11 av 50 treff

#27450: Gullerudtjern med litt gulnende vegetasjon

Midten av august er passert, og med det de første tendenser til gulskjær og falne løvblader. Åsryggen i nord på 234 moh. speiler seg i det lett bananformede tjernet.

 • 17.08.2017 18:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff
12 av 50 treff

#27449: Gullerudtjern: kloppa i nordenden

Bevokst, vått og myrlendt beskriver mye av områdene nær vannene i Gullerudmarka. Her i nordenden av Gullerudtjern er det laget en fin klopp over til en rasteplass med bord og krakker. Ellers er det til dels en utfordring å ta seg frem gjennom disse områdene, i alle fall etter kraftig regnvær. Vest for kloppa kommer skiløypa fra Røsstjern.

 • 17.08.2017 17:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff

13 av 50 treff

#27448: Gullerudtjern med hvite vannliljer og et fallent tre

Bildet fra Gullerudtjern (186 moh.) viser typisk vannkvalitet og bunnforhold for vannene i Gullerudmarka. Hvite vannliljer langs bredden er også typiske, men det falne treet er litt uvanlig – grenene danner et ellipsemønster i stedet for å stå ut som vanlig. Også grenene på andre trær i disse vannene hadde samme mønster, så dette var ikke et enkeltstående tilfelle.

 • 17.08.2017 17:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
14 av 50 treff

#27447: Grunntjern: det minste tjernet i Gullerudmarka

Grunntjern (181 moh.) er det midterste og minste av de tre kransalgetjernene i Gullerudmarka. Typisk for disse er ganske klart vann med litt grønnskjær, frodig plantevekst langs bredden og et belte av hvite vannliljer langs bredden. Åsryggen i bakgrunnen når opp i 231 moh., og er typisk for dette området, skogbevokst, men skogen gjemmer lange stup og skrenter. Her er litt av stupet på nordvestsiden synlig litt til høyre for midten av bildet.

 • 17.08.2017 16:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff

15 av 50 treff

#27478: På sykkel i Frognerparken

Allerede ved åttetiden denne mandagen var de første turistene på plass i Frognerparken. Andre tok seg gjennom parken på to hjul, sannsynligvis på vei til jobb eller skole.

 • 16.08.2017 08:16 - av Erik Unneberg,
 • treff
16 av 50 treff

#27477: Frognerparken

Syklister og turister nyter Vigelands kunst i Frognerparken

 • 16.08.2017 08:16 - av Erik Unneberg,
 • treff

17 av 50 treff

#27442: Fjordvang

Huset Fjordvang har vært et samlingssted i Vestre Gran siden 1926. Opp gjennom årene har lokalbefolkningen hatt mange dugnader for å vedlikeholde huset.

 • 14.08.2017 19:24 - av Erik Unneberg,
 • 35 treff
18 av 50 treff

#27441: Kornet snart modent ved Randsfjorden

Det skyet over utover ettermiddagen, men med 17 varmegrader var det likevel en fin augustkveld her ved Fjordvang. Kornåkerne bugner, og vi ser Randsfjorden i bakgrunnen.

 • 14.08.2017 19:23 - av Erik Unneberg,
 • 22 treff

19 av 50 treff

#27439: Grymyr

Her, innerst i Østvoldsvegen, starter skiløypa mot Betel. Løypa mot Kittelsrudtoppen går også ut herfra, i samme spor. Men det er fortsatt en stund til vi kan spenne på oss skiene. Denne augustkvelden bød på 17 varmegrader her ved Randsfjordens østside.

 • 14.08.2017 19:14 - av Erik Unneberg,
 • 14 treff
20 av 50 treff

#27440: Lite trafikk på Lomsdalsvegen

Det var ikke direkte folksomt på Lomsdalsvegen i kveld. Stille og fint i skogen, bortsett fra noen ivrige mygg.

 • 14.08.2017 17:47 - av Erik Unneberg,
 • 19 treff

21 av 50 treff

#27465: På sykkel i Skreifjella

Fra vegen gjennom østre del av Skreifjella har man flere steder strålende utsikt ned mot Mjøsa (123 moh.). Bildet er tatt i rundt 550 meters høyde, nær Vestre Torfestelva.

 • 13.08.2017 18:04 - av Eivind Molde,
 • 7 treff
22 av 50 treff

#27464: Utsikt fra Bjønnhaugen

Etter å ha gått og syklet gjennom skogen fra Bergersetra ved Skomakartjennet i Feiring, åpner det seg en spektakulær utsikt her ved Bjønnhaugen. Vi er i grenseland mellom Eidsvoll kommune og Østre Toten, og fra 595 meters høyde ser vi mot nordøst - ned mot Mjøsa (123 moh.) og kulturlandskapet på østsiden.

 • 13.08.2017 17:24 - av Eivind Molde,
 • 5 treff

23 av 50 treff

#27455: Husene ved Abbortjern

Husene på vollen ved Abbortjern (mellom Oppegårdskollen og Kirkebygjermenningen) er godt vedlikeholdt. Her bodde de under krigen, og og unga løp gjennom skauen ned til bygdeskolen tre ganger i uka.

 • 13.08.2017 17:00 - av Anka Nordenborg,
 • 3 treff
24 av 50 treff

#27463: Ved Skomakartjennet

Fin augustdag ved det idylliske Skomakartjennet på Feiringåsen.

 • 13.08.2017 15:54 - av Eivind Molde,
 • 2 treff

25 av 50 treff

#27462: Sandvikenhytta

Sandvikenhytta ligger langs vegen mellom Bøhnshytta og Langtjennet på Feiringåsen.

 • 13.08.2017 15:24 - av Eivind Molde,
 • 3 treff
26 av 50 treff

#27460: Øverst i Kjerkelinna

Vel 380 meter over havet, og rundt 260 meter over Mjøsa. Utsikten mot Mjøsa og kulturlandskapet i Feiring er helt strålende her øverst i Kjerkelinna.

 • 13.08.2017 14:00 - av Eivind Molde,
 • 5 treff

27 av 50 treff

#27461: Høgdevegen

Høgdevegen er den gamle ferdselsvegen mellom Feiring og Hurdal. Den går fra Melby i Feiring til Melby i Hirdal. Akershus fylkeskommune har gitt den status som kulturveg. Fram til 1886 var dette postveg til Hurdal i den tiden av året da Mjøsa var isfri. Posten kom da med båt til Feiring og ble fraktet på Høgdevegen til Hurdal. Hurdal og Feiring hadde felles prest og lensmann, og særlig prestene brukte Høgdevegen. I dag er Høgdevegen en populær turveg.

 • 13.08.2017 13:25 - av Eivind Molde,
 • 3 treff
28 av 50 treff

#27459: Opp Kjerkelinna

Kjerkelinna er en bratt start på sykkelturen opp på Feiringåsen. Men så lenge man har en girsykkel som kan "kompensere" for tøffe oppoverbakker, går det helt fint. Vegen svinger seg oppover gjennom bygda, og hele tiden har man flott utsikt over kulturlandskapet og Mjøsa.

 • 13.08.2017 12:56 - av Eivind Molde,
 • 2 treff

29 av 50 treff

#27458: Nedtapping av Kirkebygjermenningen

Steinkistedammen ved Kirkebygjermenningen skal restaureres, så vannet tappes noe ned fra 1. august. Her kan man være med i dugnadsgjengen.

 • 12.08.2017 14:35 - av Anka Nordenborg,
 • 5 treff
30 av 50 treff

#27456: Høst ved Smalgjermenningen

Det begynner så smått å bli høst ved Smalgjermenningen.

 • 12.08.2017 14:35 - av Anka Nordenborg,
 • 6 treff

31 av 50 treff

#27457: Ny bru over Øyungselva

Fin ny bru over Øyungselva ved Kirkebygjermenningen.

 • 12.08.2017 14:30 - av Anka Nordenborg,
 • 5 treff
32 av 50 treff

#27433: Stille og rolig ved Tverrsjøen

Kun få syklister nord i Marka i dag. Opp Sinnerdalen var det til dels lagt på veldig grov stein, men heldigvis ble det ingen punktering.

 • 12.08.2017 11:33 - av Torgeir Stenstad,
 • 38 treff

33 av 50 treff

#27427: Augustdag ved Hauken

Høsten er på vei, og det er fint med sykkelturer i Marka. I dag kort rast ved den del av Vesleflåtan som kalles Hauken. Blåbærene er modne, og finner man de rette myrene, kan både to og tre liter multer nå plukkes på en relativt kort stund.

 • 11.08.2017 14:55 - av Torgeir Stenstad,
 • 32 treff
34 av 50 treff

#27426: Klar for seilas

Endelig en varm dag, og da ble det sykkeltur på Krokskogen. Her ved Jonsetangen ved Øyangen er det en fin rasteplass med sjøutsikt. Og sesongens andre hjortelusflueangrep.

 • 11.08.2017 14:43 - av Nina Didriksen,
 • 22 treff

35 av 50 treff

#27430: Trivelig kjentmannstreff ved post 39

Etter å ha vandret ensom et par timer, ble det rent folksomt ved Drittjern da tre syklister dukket opp. Og hva er bedre enn en skikkelig rast og hyggelig prat en vakker sommerdag nord på Romeriksåsen? Og én ting var vi fire helt enige om: Årets ildsjel som utnevnes senere i høst, må da bli Kåre Haug, som har gitt oss så mye glede gjennom mange år!

 • 11.08.2017 11:40 - av Kjersti von Krogh,
 • 20 treff
36 av 50 treff

#27429: Det gikk - så vidt!

At det kan være mye snø nord på Romeriksåsen vet vi, så det har nok vært lurt å feste posttavlen høyt, så høyt at fotografen så vidt fikk et klipp i boken!

 • 11.08.2017 11:23 - av Kjersti von Krogh,
 • 18 treff

37 av 50 treff

#27428: Vakker sommerdag nord på Romeriksåsen

En vakker gressbevokst setervei fører opp mot Drittjern (478 moh.), og denne vakre augustdagen på fottur bekreftet bare at her er det like vakkert sommer som vinter!

 • 11.08.2017 11:14 - av Kjersti von Krogh,
 • 16 treff
38 av 50 treff

#27419: Utsikt fra Rughaug

Bak denne flotte furua skimtes litt av dagens begrensede utsikt fra Rughaug. Det regnet kraftig mye av dagen, og det er snart bademuligheter i myrene.

 • 09.08.2017 13:10 - av Nina Didriksen,
 • 21 treff

39 av 50 treff

#27418: Toppen av Rughaug

Noen metallrester viser at det har stått et trig.tårn på Rughaug. I dag var det bare blåbær og en turgåer her. Merkelig nok ble det et opphold i regnværet.

 • 09.08.2017 13:08 - av Nina Didriksen,
 • 23 treff
40 av 50 treff

#27416: Sulutjern i Osmarka med grasmyr og løypeskilt

I ettermiddagssol var Sulutjern og myrene rundt ganske innbydende, og svalene (sulu(s) = svale) fløy lavt over vannet. Hvite og gule vannliljer på vannet, ellers mest grasmyr, men med forekomster av både rundbladet og smalbladet soldogg, og noen molter på utvalgte steder. Røsslyngfeltene hadde dessverre for det meste allerede kommet i skyggen av trærne, og er ikke fremtredende på bildet. Såpass idyllisk som dette er sommerstid, er det litt vanskelig å forstå hvorfor det bare var bilder av skiløyper herfra fra før.

 • 08.08.2017 17:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

41 av 50 treff

#27415: Røsslyng ved Sulutjern i Osmarka

Fra tiden vi hadde hytte i Hedalen kjenner vi Suluvann (med Dreparhølen!) i Vassfaret, så da måtte vi naturligvis også innom Suluvann i Osmarka. Det som med en gang slo oss, var de store feltene med røsslyng i full blomst som lyste opp på nordsiden av vannet. Bildet viser bare en liten del av disse.

 • 08.08.2017 17:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
42 av 50 treff

#27414: Utsikt mot Kikutmassivet over Åbortjern i Osmarka

I følge Markadatabasens eneste sommerbilde av Åbortjern i Osmarka er dette vannet som venter på vintersesongen. Men det er ikke så verst om sommeren heller: utsikt mot Kikutmassivet over fortsatt gule vannliljer, og på myrene i syd mer enn nok molter til å mette to mager. Men moltene begynner å bli overmodne nå.

 • 08.08.2017 16:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

43 av 50 treff

#27417: Åpent lende

Hogst forandrer landskapet. Det er blitt åpent langs veien mellom Damtjern og Åsa, etter at det er felt mange trær den siste tiden.

 • 08.08.2017 15:53 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff
44 av 50 treff

#27420: Mosjøen i Østmarka

Vi ser vannet mot nord, med Pølseberget lengst bak - fra en nydelig raste- og badeplass som kalles Sandbuktodden.

 • 08.08.2017 15:43 - av Lise Henriksen,
 • 11 treff

45 av 50 treff

#27413: Grønn foss i Fyllingselva mot Bjørnsjøen

I forbindelse med oppgradering av elveløpet for fløting ble den brattere nedre delen mot Bjørnsjøen utsprengt og bunnen ryddet. Med dette ble det gode forhold for grønn begroing i løpet av sommeren.

 • 08.08.2017 14:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
46 av 50 treff

#27412: Skåmur i Fyllingselva mellom Løken og hengebrua

Fyllingselva var allerede på slutten av 1700-tallet en viktig fløtningselv mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. I 1878 ble det bygget ny gråsteinsdemning ved Fyllingen, og resten av elveløpet ble oppgradert blant annet med denne lange skåmuren fra Løken og nedover. En skikkelig mur av tilhogd gråstein som har motstått tidens tann vel.

 • 08.08.2017 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff

47 av 50 treff

#27411: Hengebrua over Fyllingselva i froskeperspektiv

Hengebrua over Fyllingselva er fotografert i mange vinkler fra før, men ikke i froskeperspektiv. Fra Aties ståsted er det et glimt av Bjørnsjøen gjennom den tette vegetasjonen langs elva.

 • 08.08.2017 14:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
48 av 50 treff

#27410: Beverhytte ved Løken i Fyllingselva

Bilde nr. 25917 viser bevergnag ved Løken i Fyllingselva, og nevner også en beverhytte på sydsiden av vannet. Her er beverhytta litt til høyre for midten av bildet. Siden det ikke er ferske bevergnag ved vannet, er den nok fraflyttet.

 • 08.08.2017 13:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

49 av 50 treff

#27409: Rundbladet soldogg i blomst på myra vest for Åbortjern i Osmarka

Soldogg er små, uanselige insektetende planter med klebrige «fingre» på bladene. Ikke sjeldne, men lette å overse. To arter i Marka: rundbladet som på bildet, og smalbladet. De vokser gjerne mellom annen vegetasjon på meget våte steder og er vanskelige å fotografere. Akkurat dette eksemplaret er litt uvanlig siden det vokser på naken myrjord. Barnålen i nedre venstre hjørne viser hvor liten planten er.

 • 08.08.2017 13:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
50 av 50 treff

#27407: Et prakteksemplar av gul korallsopp eller gullkorallsopp?

Et fullvoksent eksemplar av en korallsopp, og fotografen våger seg ikke på å bestemme denne iøynefallende soppen som ble funnet i Årvollåsen. Begge kan bli meget store og kan veie over kiloet, har behagelig lukt og mild smak.

 • 05.08.2017 13:42 - av Kjersti von Krogh,
 • 24 treff