• darkblurbg
  Sommerbris over Setertjern

  Setertjern (293 moh.) ligger nord for Linderudseterhøydene. En lang vår har gått over i årets sommer, og alt det gule blomsterstøvet har forsvunnet i hyppige regnbyger. Årets siste junisøndag er frisk og og "nyvasket"!

  Lillomarka og Gjelleråsen, 25.06.2017 09:26 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Multeblomster i skiløypa

  Her ved Vambu går løypa om vinteren, og midt i "skisporet" er det nå mange multeblomster, så det er bare å håpe ....

  Krokskogen, 25.06.2017 08:47 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Midnatt og midtsommer ved Pershusfjellet

  Det ble en nesten magisk stemning ved bredden av Skarvvann denne lørdagskvelden, etter at solen omsider gikk ned. Vi er inne i den aller lyseste årstiden, og det er fantastisk å ligge ute. Det var lysere ute enn bildet tilsier, nesten myggfritt, mens temperaturen lå et stykke unna det vi kan kall...

  Nordmarka nord, 24.06.2017 23:57 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Padlingens sjarm

  En kraftig regnbyge sørget for våte omgivelser rundt Pershusfjellet. Vi som var på padletur, hadde heldigvis en oppspent duk å sitte tørt og trygt under.

  Nordmarka nord, 24.06.2017 19:58 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Den største atthaldsdemningen i Åmotdammen

  For å hindre vannet fra å renne mot syd ned i Østbyputten, var det nødvendig å anlegge to atthaldsdemninger over dalsøkk i sydenden av Åmotsdammen. Dette er den største av dem. Dagens vannstand er snaut én meter lavere enn da demningen i nord var satt i full høyde.

  Østmarka, 24.06.2017 15:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Padling i Markas indrefilet

  Å padle eller gå på ski langs Pershusfjellet betyr å boltre seg i et av de aller fineste områdene i Oslomarka. Her er vi på vei mot dammen sør i Pershusvann. Det var flere padlere å se denne helgen. Noen padler en runde på noen av vannene, mens andre padler hele Nordmarka på langs. En turbeskrive...

  Nordmarka nord, 24.06.2017 15:14 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Drone over Åmotdammen

  Fra en liten odde omtrent midt mellom nord- og sydenden av Åmotdammen er det fin utsikt mot nordenden. Idyllen ble noe forstyrret av en drone som surret rundt i luften over oss, sannsynligvis med kamera. Den hvite flekken litt til høyre for midten av bildet er ikke en måke, men dronen.

  Østmarka, 24.06.2017 15:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra vestbredden over to holmer til sol og badende

  Som teksten til bilde nr. 27219 sier, var dagens mål Milorg-hula. Der hadde tallrike hjemmestyrker samlet seg, blodtørstige og klare til forsvar med nyslipte snabler. Vi klippet og rømte uten noe forsøk på å undersøke hula mer nøye eller ta bilder der. Da var det mer fristende med de sol- og vann...

  Østmarka, 24.06.2017 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Over demningen med sti, men uten bro

  Dagens mål var milorghula ved Åmotdammen. Kjentmannsboka sier ingen bro over damkrona. Orienteringskartet fra 2002 og turkart over området viser sti opp på damkrona og videre stisystem til hula. Begge deler er riktige. Ved dagens vannføring er det uproblematisk å krysse overløpet uten å bli våt p...

  Østmarka, 24.06.2017 14:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Krokskogens blomsterprakt

  I dag på Sankthans-dagen viste Krokskogen fram sin blomsterpark; her på vei til Kongens utsikt ved Kleivstua.

  Krokskogen, 24.06.2017 12:11 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Gammel skiløype mot Lille Åklungen

  En gammel skiløype er blitt sti som følger bekken fra nordvest ned mot Lille Åklungen. Her er det vilt, smalt og frodig, til tross for at vi bare et par steinkast fra et av Oslos aller mest brukte turområder. Løypa er tegnet inn på det første offisielle skikartet fra 1938, og er også inntegnet på...

  Nordmarka syd, 22.06.2017 17:44 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Størhuset på Øvre Vakerseter rehabiliteres

  Da jeg gikk forbi Vakersetra i september 2016, var det full aktivitet der med å sjekke hva av tømmeret som måtte skiftes. Nå har arbeidet kommet mye lenger, og arbeiderne kunne fortelle at størhuset skulle rehabiliteres fullstendig og deretter leies ut. Men som bildet viser, er det fortsatt mye å...

  Krokskogen, 20.06.2017 16:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vakersetra i 1936 og 2017

  I teksten til bilde nr. 19715 skrev jeg at den gamle løa på Nedre Vakerseter er panelt over det gamle tømmeret. Dagens eier, Ottar Riis Strøm, påpeker at det ikke er riktig, og har følgende historie om løa: «På 1940- tallet datt løa ned på grunn av stor snømengde på taket. Slik lå den flatpakket ...

  Krokskogen, 20.06.2017 15:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Mastøya

  Noreledningen krysser Heggelivannene med mastefeste på en av øyene. Rimeligvis bærer den da navnet Mastøya. I motlys og kraftig vind fra nord blir kraftledningene borte, og kraftledningsmasta med isolatorer blir nesten en slags skulptur. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.

  Krokskogen, 20.06.2017 14:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Mortensøya og Bråtalandet med hytte

  Den lange øya på bildet er Mortensøya, og bak den ligger Bråtalandet med hytte. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.

  Krokskogen, 20.06.2017 14:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hvor er Gausta?

  Fra Vakersetergråberget er det vid utsikt mot syd og vest. Med sol og ganske skarp luft skulle det være mulig å se langt, men litt grådis gjorde det vanskelig å skjelne de fjerneste toppene. Var det Gausta med masta, eller var det en annen topp? I alle fall var Søndre Heggelivann med øyene klart,...

  Krokskogen, 20.06.2017 14:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Blomstereng ved Søndre Skytten

  Øst for myrdraget i enden av det sørøstre utløpet av Sør-Elvåga lå det en gammel husmannsplass under Losby, men den ble lagt ned før år 1900. Et opplysningsskilt i lysningen forteller om stedet, og nå midt i juni er det et teppe av skogstorkenebb, smørblomst og hundekjeks på den gamle tomten.

  Østmarka, 18.06.2017 11:08 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  En kjempe passer på skiløypa

  Der skiløypa krysser Lille Gudbrandstjern, står dette store, tørre treet. En løypestake skimtes bak stammen. Noen av årets tur-o-poster fra Ringerike Orienteringslag står i dette området, og det ble en fin runde i idyllisk og litt kronglete terreng.

  Krokskogen, 17.06.2017 14:25 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Her er det garantert spill

  Ved Lille Gudbrandstjern står denne bålpannen og gapahuken, og på den andre siden av myra så vi minst én gapahuk til. Med andre ord er dette et sted det kan være verdt å besøke i overgangen april/mai for dem som er interessert i orreleik.

  Krokskogen, 17.06.2017 14:22 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt mot Nordre Heggelivann

  Stien fra Løvlia til Skamræk er teknisk krevende og tungløpt, men etter å ha kommet gjennom den, var det fin utsikt mot Nordre Heggelivann.

  Krokskogen, 17.06.2017 11:30 - Arne Petter Omholt
 • darkblurbg
  Næringsinntak på Løvlia

  Denne kanelbollen hadde jeg tenkt på et par timer, og den smakte fortreffelig.

  Krokskogen, 17.06.2017 10:34 - Arne Petter Omholt
 • darkblurbg
  Endelig ved Løvlia

  Dagens løpetur - med 7 kilo oppakning på ryggen - ble på over fire mil. Bakkene opp fra Damtjern til Løvlia var brutale, så det var godt da disse var unnagjort.

  Krokskogen, 17.06.2017 10:28 - Arne Petter Omholt
 • darkblurbg
  Sauer på Høgåsen

  Alltid koselig å se sauer når man er ute på sommeren. Disse traff fotografen på under en løpetur på flere mil på Krokskogen i dag.

  Krokskogen, 17.06.2017 08:42 - Arne Petter Omholt
 • darkblurbg
  Morgen ved Storflåtan

  Utrolig vakkert ved Storflåtan denne sommermorgenen.

  Krokskogen, 17.06.2017 08:02 - Arne Petter Omholt
 • darkblurbg
  Overnatting ved Kringla

  Etter tre mil løping var det godt å overnatte ved Kringla. På denne tiden av året starter morgenen tidlig, og snart var fotografen i gang med en ny løpetur på flere mil - med oppakning.

  Krokskogen, 17.06.2017 05:49 - Arne Petter Omholt
 • darkblurbg
  Det rigges til fest over Oslo

  I juni arrangeres musikkfestivalen OverOslo på Grefsenkollen, og det er travle dager siste uken før start. Festivalen har gradvis vokst til å bli en av Oslos og landets største festivaler, med mer enn 20 000 besøkende.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 14.06.2017 10:09 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Den vestligste atthaldsdemningen

  Da dagens demning ble bygget, ble vannstanden i Katnosa hevet så mye at det ville blitt naturlige overløp i de to vikene vest for demningen. Dette er den vestligste og største av atthaldsdemningene. Den østligste er mye mindre, er ikke så fint murt opp, og lekker noe ved dagens vannstand. Også ne...

  Nordmarka nord, 13.06.2017 15:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Manøvreringsorganer for lukene

  Bunnluka stilles med rattet til høyre i bildet. Tidligere var det nok et annet og større ratt til et snekkedrev som grep inn i fortanningen nedenfor dagens hjul. Dette ligger nå langs kanten av båthuset, Tappeluka ble betjent med to hevarmer med palhjul for å låse disse i ønsket posisjon. Disse s...

  Nordmarka nord, 13.06.2017 14:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen med bunnluke og tappeluke

  I årenes løp har nok Katnosdemningen blitt vedlikeholdt og noe modernisert. Selve gråsteindemningen er beholdt, men tappeluka har fått betongvegger. Bunnluka er til høyre for denne. Etter den heller våte forsommeren er utløpet fra denne under vann, og det renner friskt i tappeluka.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 14:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En lang skåmur og demningen sett fra luftsiden

  Katnosdemningen ble bygget i 1886, og bærer alderen med verdighet. Nedenfor demningen er det rester etter skåmur i krattet på østsiden av elva videre, og en lang og fortsatt ganske intakt skåmur på vestsiden. Den er litt spesiell, fordi det på toppen av den er boltet fast en rekke I-jern for å st...

  Nordmarka nord, 13.06.2017 14:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Krokløken – en blindtarm

  Katnoselva renner egentlig ikke gjennom Krokløken, den bare tangerer den. Så egentlig er er Krokløken en blindtarm i Katnosvassdraget, men en ganske spennende sådan.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 14:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Katnoselva flyter stille|

  Etter å ha tangert Krokløken flyter elva stille videre mot Lenseløken. Først rett før brua til Auretjernveien blir det litt stryk i den igjen. Brua kan skimtes til høyre i bildet.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 13:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vestsiden av Krokløken

  Kartet viser at vestsiden av Krokløken er bratt, men høye graner hindrer innsyn. Med teleobjektiv er det likevel mulig å hente frem et par stup, et mot venstre side av bildet, og et annet og høyere mot høyre side. Det siste har også tydelig overheng.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 13:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bevergnag ved Krokløken

  I sydkanten av kroken i Krokløken var det tallrike spor etter bever. Ingen av gnagene var nye, og det var heller ikke mulig å se noen beverhytte i området. Kanskje dukker den opp fra en annen vinkel, det er mer å undersøke rundt Krokløken.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 13:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Krokløken

  Krokløken ligger mellom Storløken og Lenseløken. På kartet er det ikke vanskelig å se hva navnet kommer av. Her er kroken mot nord. Tett skog og litt myr langs bredden. Men skogen gjemmer mer spennende natur, se bilde nr. 27190.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 13:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den siste kneika før Fagerliseter

  Dette er den siste kneika i blåstien fra Auretjernbekken før Fagerliseter blir synlig. Myrsiget i bunnen er dyllisk å se på, gjørmet å krysse.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 13:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Salrygget og skakt

  Huset som står igjen er blitt både salrygget og skakt, men har ingen synlige «dødelige» skavanker. Over inngangsdøra henger en gigaversjon av en lykkebringer, tydelig inspirert av en hestesko. Og nede i høyre hjørne er det en blikkeske av samme type som vi har funnet på andre av Kjentmannsmerkets...

  Nordmarka nord, 13.06.2017 12:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vollen på Fagerliseter

  Det er over 70 år siden det var seterdrift på Fagerliseter, og bare seterhuset står fortsatt. Men mye av vollen er fortsatt åpen, ispedd områder med tett gran. Vokser de i tuftene etter gamle hus? Det har vi sett mange andre steder.

  Nordmarka nord, 13.06.2017 12:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vakkert ved Hakkloa

  Det er grønt og veldig frodig i Marka nå, regnværet har nok gjort sitt. I dag blåste det fra nord, noe som var merkbart for undertegnede som syklet mot vinden. Det gikk betraktelig lettere hjem igjen. Ved Hakkloas bredd ble det en obligatorisk rast, som vanlig.

  Nordmarka syd, 13.06.2017 10:17 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Flystyrt ved Store Sandungen

  Her i lia på østsiden av Store Sandungen styrtet et amerikansk militærfly i desember 1959. Alle de fire om bord omkom. Flyet kom fra Fornebu og skulle til Ørland. I dag er det ingen deler å se, ei heller noe minnesmerke. Det er ingen vrakrester å finne eller noen synlige spor etter krasjen. For å...

  Nordmarka nord, 13.06.2017 09:53 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Pingviner i sommerregn

  Nedenfor brua ved fotoatelieret står disse to pingvinene og koser seg i regnet. For de mange som besøker Lomma i flom, er det også mye annet å se på, som en rikholdig skulptursamling.

  Krokskogen, 10.06.2017 16:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Verksfossen i sommerflom

  Det var kraftige og vedvarende regnbyger over Krokskogen i natt. Igjen viste Lomma seg som en flomelv, stor og gulbrun. En regnrik sommer så langt har sørget for et frodig grønt landskap.

  Krokskogen, 10.06.2017 16:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ondt ofte lider den fiskermann ..

  Ruskevær på Ørnøya i Katnosa, men humøret på topp alikevel

  Nordmarka nord, 10.06.2017 13:47 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Åpent landskap rundt Frønsvollsmyrene

  I vinter er det blitt gjort betydelig restaurering av Frønsvollsmyrene. Dreneringsgrøfter er fylt igjen og trær hugget for å tilbakestille og bevare myrene. Også i området rundt er det tynnet i skogen, og langsmed den fine stien nordover fra Frønsvollen er det nå åpent, både mot øst og vest.

  Nordmarka syd, 10.06.2017 12:55 - Line Mork
 • darkblurbg
  Ingen sommer ved Katnosdammen

  Folketomt på DNT-hytta og det var kun sauer på beite som hilste på fotografen på sykkelturen fra Stryken i dag. Mange bekker gikk flomstore etter regnet, og alt var vått, vått, vått.

  Nordmarka nord, 10.06.2017 11:53 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Grov abbor fra Katnosa

  Mye regn, men fint fiske i Katnosa! Denne ruggen var på 600 gram.

  Nordmarka syd, 08.06.2017 19:53 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Dorging med wobbler i Katnosa gir ofte resultater

  En ørret så vidt over minstemålet har latt seg friste av vår grønne Rapala

  Nordmarka nord, 08.06.2017 19:23 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Mjøsutsikt fra "ny" DNT-hytte

  1. mai åpnet Morskogen vokterbolig som DNT-hytte. Det er nok flere som kommer til å sykle enn gå hit, siden den ligger rett ved sykkelruten "Mjøstråkk". Traseen her er også skiltet som del av nasjonal sykkelrute nr. 7. Den går fra Halden via Oslo til Trondheim og kalles derfor "Pil...

  Eidsvoll - Nes, 07.06.2017 07:34 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Vokterboligen på Morskogen

  Morskogen stasjon er nedlagt, og vokterboligen er nå blitt DNT-hytte. Et hyggelig sted å overnatte, for eksempel hvis du sykler rundt Mjøsa eller på deler av den skiltede sykkelruten "Mjøstråkk". Her ved Morskogen går den på den gamle jernbanetraseen.

  Eidsvoll - Nes, 06.06.2017 20:19 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Øverst i Ullensaker

  Det høyeste punktet i Ullensaker kommune ligger på Hasleråsen, 313 moh. Selve åsen er imidlertid høyere. Toppunktet ligger 348 moh. og befinner seg i Eidsvoll.

  Eidsvoll - Nes, 06.06.2017 15:17 - Nina Didriksen

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#27228: Sommerbris over Setertjern

Setertjern (293 moh.) ligger nord for Linderudseterhøydene. En lang vår har gått over i årets sommer, og alt det gule blomsterstøvet har forsvunnet i hyppige regnbyger. Årets siste junisøndag er frisk og og "nyvasket"!

 • 25.06.2017 09:26 - av Kjersti von Krogh,
 • 25 treff
2 av 50 treff

#27223: Multeblomster i skiløypa

Her ved Vambu går løypa om vinteren, og midt i "skisporet" er det nå mange multeblomster, så det er bare å håpe ....

 • 25.06.2017 08:47 - av Torgeir Stenstad,
 • 22 treff

3 av 50 treff

#27229: Midnatt og midtsommer ved Pershusfjellet

Det ble en nesten magisk stemning ved bredden av Skarvvann denne lørdagskvelden, etter at solen omsider gikk ned. Vi er inne i den aller lyseste årstiden, og det er fantastisk å ligge ute. Det var lysere ute enn bildet tilsier, nesten myggfritt, mens temperaturen lå et stykke unna det vi kan kalle en varm sommernatt.

 • 24.06.2017 23:57 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff
4 av 50 treff

#27230: Padlingens sjarm

En kraftig regnbyge sørget for våte omgivelser rundt Pershusfjellet. Vi som var på padletur, hadde heldigvis en oppspent duk å sitte tørt og trygt under.

 • 24.06.2017 19:58 - av Nina Didriksen,
 • 8 treff

5 av 50 treff

#27222: Den største atthaldsdemningen i Åmotdammen

For å hindre vannet fra å renne mot syd ned i Østbyputten, var det nødvendig å anlegge to atthaldsdemninger over dalsøkk i sydenden av Åmotsdammen. Dette er den største av dem. Dagens vannstand er snaut én meter lavere enn da demningen i nord var satt i full høyde.

 • 24.06.2017 15:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
6 av 50 treff

#27231: Padling i Markas indrefilet

Å padle eller gå på ski langs Pershusfjellet betyr å boltre seg i et av de aller fineste områdene i Oslomarka. Her er vi på vei mot dammen sør i Pershusvann. Det var flere padlere å se denne helgen. Noen padler en runde på noen av vannene, mens andre padler hele Nordmarka på langs. En turbeskrivelse finner du i Markadatabasens nyhet nr. 1938.

 • 24.06.2017 15:14 - av Nina Didriksen,
 • 13 treff

7 av 50 treff

#27221: Drone over Åmotdammen

Fra en liten odde omtrent midt mellom nord- og sydenden av Åmotdammen er det fin utsikt mot nordenden. Idyllen ble noe forstyrret av en drone som surret rundt i luften over oss, sannsynligvis med kamera. Den hvite flekken litt til høyre for midten av bildet er ikke en måke, men dronen.

 • 24.06.2017 15:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
8 av 50 treff

#27220: Utsikt fra vestbredden over to holmer til sol og badende

Som teksten til bilde nr. 27219 sier, var dagens mål Milorg-hula. Der hadde tallrike hjemmestyrker samlet seg, blodtørstige og klare til forsvar med nyslipte snabler. Vi klippet og rømte uten noe forsøk på å undersøke hula mer nøye eller ta bilder der. Da var det mer fristende med de sol- og vannbadende på østsiden av dammen.

 • 24.06.2017 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

9 av 50 treff

#27219: Over demningen med sti, men uten bro

Dagens mål var milorghula ved Åmotdammen. Kjentmannsboka sier ingen bro over damkrona. Orienteringskartet fra 2002 og turkart over området viser sti opp på damkrona og videre stisystem til hula. Begge deler er riktige. Ved dagens vannføring er det uproblematisk å krysse overløpet uten å bli våt på føttene, men stisystemet på den andre siden er nokså gjengrodd og vanskelig å følge. Veivalget anbefales ikke.

 • 24.06.2017 14:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
10 av 50 treff

#27218: Krokskogens blomsterprakt

I dag på Sankthans-dagen viste Krokskogen fram sin blomsterpark; her på vei til Kongens utsikt ved Kleivstua.

 • 24.06.2017 12:11 - av Torgeir Stenstad,
 • 17 treff

11 av 50 treff

#27217: Gammel skiløype mot Lille Åklungen

En gammel skiløype er blitt sti som følger bekken fra nordvest ned mot Lille Åklungen. Her er det vilt, smalt og frodig, til tross for at vi bare et par steinkast fra et av Oslos aller mest brukte turområder. Løypa er tegnet inn på det første offisielle skikartet fra 1938, og er også inntegnet på et kart fra 1984.

 • 22.06.2017 17:44 - av Nina Didriksen,
 • 25 treff
12 av 50 treff

#27207: Størhuset på Øvre Vakerseter rehabiliteres

Da jeg gikk forbi Vakersetra i september 2016, var det full aktivitet der med å sjekke hva av tømmeret som måtte skiftes. Nå har arbeidet kommet mye lenger, og arbeiderne kunne fortelle at størhuset skulle rehabiliteres fullstendig og deretter leies ut. Men som bildet viser, er det fortsatt mye å som gjenstår.

 • 20.06.2017 16:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff

13 av 50 treff

#27206: Vakersetra i 1936 og 2017

I teksten til bilde nr. 19715 skrev jeg at den gamle løa på Nedre Vakerseter er panelt over det gamle tømmeret. Dagens eier, Ottar Riis Strøm, påpeker at det ikke er riktig, og har følgende historie om løa: «På 1940- tallet datt løa ned på grunn av stor snømengde på taket. Slik lå den flatpakket til begynnelsen av 1970-åra. Da tok min far ned en låve på gården Vaker i Norderhov. Materialene ble gjenbrukt for å gjenreise løa på setra vår. Den er satt opp som et reisverk. Platene på taket er også fra den gamle låven som opprinnelig var bygd ca. 1935. Jeg var selv med på å sette løa opp. Noen av de opprinnelige tømmerstokkene ligger fremdeles inne i huset.» Bildet fra 1936 viser tydelig at det ikke er samme løe som står der nå.

 • 20.06.2017 15:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 30 treff
14 av 50 treff

#27205: Mastøya

Noreledningen krysser Heggelivannene med mastefeste på en av øyene. Rimeligvis bærer den da navnet Mastøya. I motlys og kraftig vind fra nord blir kraftledningene borte, og kraftledningsmasta med isolatorer blir nesten en slags skulptur. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.

 • 20.06.2017 14:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

15 av 50 treff

#27204: Mortensøya og Bråtalandet med hytte

Den lange øya på bildet er Mortensøya, og bak den ligger Bråtalandet med hytte. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.

 • 20.06.2017 14:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
16 av 50 treff

#27203: Hvor er Gausta?

Fra Vakersetergråberget er det vid utsikt mot syd og vest. Med sol og ganske skarp luft skulle det være mulig å se langt, men litt grådis gjorde det vanskelig å skjelne de fjerneste toppene. Var det Gausta med masta, eller var det en annen topp? I alle fall var Søndre Heggelivann med øyene klart, fra venstre Mastøya, Mortensøya, lille Loplom og store Hellerøya.

 • 20.06.2017 14:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff

17 av 50 treff

#27202: Blomstereng ved Søndre Skytten

Øst for myrdraget i enden av det sørøstre utløpet av Sør-Elvåga lå det en gammel husmannsplass under Losby, men den ble lagt ned før år 1900. Et opplysningsskilt i lysningen forteller om stedet, og nå midt i juni er det et teppe av skogstorkenebb, smørblomst og hundekjeks på den gamle tomten.

 • 18.06.2017 11:08 - av Kjersti von Krogh,
 • 26 treff
18 av 50 treff

#27201: En kjempe passer på skiløypa

Der skiløypa krysser Lille Gudbrandstjern, står dette store, tørre treet. En løypestake skimtes bak stammen. Noen av årets tur-o-poster fra Ringerike Orienteringslag står i dette området, og det ble en fin runde i idyllisk og litt kronglete terreng.

 • 17.06.2017 14:25 - av Nina Didriksen,
 • 38 treff

19 av 50 treff

#27200: Her er det garantert spill

Ved Lille Gudbrandstjern står denne bålpannen og gapahuken, og på den andre siden av myra så vi minst én gapahuk til. Med andre ord er dette et sted det kan være verdt å besøke i overgangen april/mai for dem som er interessert i orreleik.

 • 17.06.2017 14:22 - av Nina Didriksen,
 • 26 treff
20 av 50 treff

#27212: Utsikt mot Nordre Heggelivann

Stien fra Løvlia til Skamræk er teknisk krevende og tungløpt, men etter å ha kommet gjennom den, var det fin utsikt mot Nordre Heggelivann.

 • 17.06.2017 11:30 - av Arne Petter Omholt,
 • 21 treff

21 av 50 treff

#27213: Næringsinntak på Løvlia

Denne kanelbollen hadde jeg tenkt på et par timer, og den smakte fortreffelig.

 • 17.06.2017 10:34 - av Arne Petter Omholt,
 • 16 treff
22 av 50 treff

#27211: Endelig ved Løvlia

Dagens løpetur - med 7 kilo oppakning på ryggen - ble på over fire mil. Bakkene opp fra Damtjern til Løvlia var brutale, så det var godt da disse var unnagjort.

 • 17.06.2017 10:28 - av Arne Petter Omholt,
 • 7 treff

23 av 50 treff

#27210: Sauer på Høgåsen

Alltid koselig å se sauer når man er ute på sommeren. Disse traff fotografen på under en løpetur på flere mil på Krokskogen i dag.

 • 17.06.2017 08:42 - av Arne Petter Omholt,
 • 12 treff
24 av 50 treff

#27208: Morgen ved Storflåtan

Utrolig vakkert ved Storflåtan denne sommermorgenen.

 • 17.06.2017 08:02 - av Arne Petter Omholt,
 • 21 treff

25 av 50 treff

#27209: Overnatting ved Kringla

Etter tre mil løping var det godt å overnatte ved Kringla. På denne tiden av året starter morgenen tidlig, og snart var fotografen i gang med en ny løpetur på flere mil - med oppakning.

 • 17.06.2017 05:49 - av Arne Petter Omholt,
 • 32 treff
26 av 50 treff

#27199: Det rigges til fest over Oslo

I juni arrangeres musikkfestivalen OverOslo på Grefsenkollen, og det er travle dager siste uken før start. Festivalen har gradvis vokst til å bli en av Oslos og landets største festivaler, med mer enn 20 000 besøkende.

 • 14.06.2017 10:09 - av Kjersti von Krogh,
 • 46 treff

27 av 50 treff

#27198: Den vestligste atthaldsdemningen

Da dagens demning ble bygget, ble vannstanden i Katnosa hevet så mye at det ville blitt naturlige overløp i de to vikene vest for demningen. Dette er den vestligste og største av atthaldsdemningene. Den østligste er mye mindre, er ikke så fint murt opp, og lekker noe ved dagens vannstand. Også nedenfor den vestligste er det spor etter et gammelt bekkeløp.

 • 13.06.2017 15:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff
28 av 50 treff

#27197: Manøvreringsorganer for lukene

Bunnluka stilles med rattet til høyre i bildet. Tidligere var det nok et annet og større ratt til et snekkedrev som grep inn i fortanningen nedenfor dagens hjul. Dette ligger nå langs kanten av båthuset, Tappeluka ble betjent med to hevarmer med palhjul for å låse disse i ønsket posisjon. Disse ser ikke ut til å ha mer enn dekorativ funksjon nå, da de ikke er koblet til luka, som ser ut til å være fast (uten reguleringsmulighet).

 • 13.06.2017 14:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

29 av 50 treff

#27196: Demningen med bunnluke og tappeluke

I årenes løp har nok Katnosdemningen blitt vedlikeholdt og noe modernisert. Selve gråsteindemningen er beholdt, men tappeluka har fått betongvegger. Bunnluka er til høyre for denne. Etter den heller våte forsommeren er utløpet fra denne under vann, og det renner friskt i tappeluka.

 • 13.06.2017 14:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
30 av 50 treff

#27195: En lang skåmur og demningen sett fra luftsiden

Katnosdemningen ble bygget i 1886, og bærer alderen med verdighet. Nedenfor demningen er det rester etter skåmur i krattet på østsiden av elva videre, og en lang og fortsatt ganske intakt skåmur på vestsiden. Den er litt spesiell, fordi det på toppen av den er boltet fast en rekke I-jern for å stabilisere muren. I Skarselva var det brukt fastboltede tømmerstokker i stedet, se bilde nr. 22624, ellers er det vanligvis ikke spor etter slike toppforsterkninger.

 • 13.06.2017 14:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

31 av 50 treff

#27192: Krokløken – en blindtarm

Katnoselva renner egentlig ikke gjennom Krokløken, den bare tangerer den. Så egentlig er er Krokløken en blindtarm i Katnosvassdraget, men en ganske spennende sådan.

 • 13.06.2017 14:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
32 av 50 treff

#27191: Katnoselva flyter stille|

Etter å ha tangert Krokløken flyter elva stille videre mot Lenseløken. Først rett før brua til Auretjernveien blir det litt stryk i den igjen. Brua kan skimtes til høyre i bildet.

 • 13.06.2017 13:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

33 av 50 treff

#27190: Vestsiden av Krokløken

Kartet viser at vestsiden av Krokløken er bratt, men høye graner hindrer innsyn. Med teleobjektiv er det likevel mulig å hente frem et par stup, et mot venstre side av bildet, og et annet og høyere mot høyre side. Det siste har også tydelig overheng.

 • 13.06.2017 13:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff
34 av 50 treff

#27189: Bevergnag ved Krokløken

I sydkanten av kroken i Krokløken var det tallrike spor etter bever. Ingen av gnagene var nye, og det var heller ikke mulig å se noen beverhytte i området. Kanskje dukker den opp fra en annen vinkel, det er mer å undersøke rundt Krokløken.

 • 13.06.2017 13:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

35 av 50 treff

#27188: Krokløken

Krokløken ligger mellom Storløken og Lenseløken. På kartet er det ikke vanskelig å se hva navnet kommer av. Her er kroken mot nord. Tett skog og litt myr langs bredden. Men skogen gjemmer mer spennende natur, se bilde nr. 27190.

 • 13.06.2017 13:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
36 av 50 treff

#27187: Den siste kneika før Fagerliseter

Dette er den siste kneika i blåstien fra Auretjernbekken før Fagerliseter blir synlig. Myrsiget i bunnen er dyllisk å se på, gjørmet å krysse.

 • 13.06.2017 13:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

37 av 50 treff

#27186: Salrygget og skakt

Huset som står igjen er blitt både salrygget og skakt, men har ingen synlige «dødelige» skavanker. Over inngangsdøra henger en gigaversjon av en lykkebringer, tydelig inspirert av en hestesko. Og nede i høyre hjørne er det en blikkeske av samme type som vi har funnet på andre av Kjentmannsmerkets urposter. Her var det kjentmannspost fra 1970.

 • 13.06.2017 12:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
38 av 50 treff

#27185: Vollen på Fagerliseter

Det er over 70 år siden det var seterdrift på Fagerliseter, og bare seterhuset står fortsatt. Men mye av vollen er fortsatt åpen, ispedd områder med tett gran. Vokser de i tuftene etter gamle hus? Det har vi sett mange andre steder.

 • 13.06.2017 12:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

39 av 50 treff

#27194: Vakkert ved Hakkloa

Det er grønt og veldig frodig i Marka nå, regnværet har nok gjort sitt. I dag blåste det fra nord, noe som var merkbart for undertegnede som syklet mot vinden. Det gikk betraktelig lettere hjem igjen. Ved Hakkloas bredd ble det en obligatorisk rast, som vanlig.

 • 13.06.2017 10:17 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff
40 av 50 treff

#27193: Flystyrt ved Store Sandungen

Her i lia på østsiden av Store Sandungen styrtet et amerikansk militærfly i desember 1959. Alle de fire om bord omkom. Flyet kom fra Fornebu og skulle til Ørland. I dag er det ingen deler å se, ei heller noe minnesmerke. Det er ingen vrakrester å finne eller noen synlige spor etter krasjen. For å markere stedet er det nå hengt ut en geocache, med utførlig tekst. I dag var det nydelig utsikt fra lia, mot Store Sandungen, øya Lauvtangen og med Sandungskollen bak til venstre.

 • 13.06.2017 09:53 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff

41 av 50 treff

#27183: Pingviner i sommerregn

Nedenfor brua ved fotoatelieret står disse to pingvinene og koser seg i regnet. For de mange som besøker Lomma i flom, er det også mye annet å se på, som en rikholdig skulptursamling.

 • 10.06.2017 16:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff
42 av 50 treff

#27182: Verksfossen i sommerflom

Det var kraftige og vedvarende regnbyger over Krokskogen i natt. Igjen viste Lomma seg som en flomelv, stor og gulbrun. En regnrik sommer så langt har sørget for et frodig grønt landskap.

 • 10.06.2017 16:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

43 av 50 treff

#27226: Ondt ofte lider den fiskermann ..

Ruskevær på Ørnøya i Katnosa, men humøret på topp alikevel

 • 10.06.2017 13:47 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 7 treff
44 av 50 treff

#27184: Åpent landskap rundt Frønsvollsmyrene

I vinter er det blitt gjort betydelig restaurering av Frønsvollsmyrene. Dreneringsgrøfter er fylt igjen og trær hugget for å tilbakestille og bevare myrene. Også i området rundt er det tynnet i skogen, og langsmed den fine stien nordover fra Frønsvollen er det nå åpent, både mot øst og vest.

 • 10.06.2017 12:55 - av Line Mork,
 • 12 treff

45 av 50 treff

#27180: Ingen sommer ved Katnosdammen

Folketomt på DNT-hytta og det var kun sauer på beite som hilste på fotografen på sykkelturen fra Stryken i dag. Mange bekker gikk flomstore etter regnet, og alt var vått, vått, vått.

 • 10.06.2017 11:53 - av Torgeir Stenstad,
 • 19 treff
46 av 50 treff

#27181: Grov abbor fra Katnosa

Mye regn, men fint fiske i Katnosa! Denne ruggen var på 600 gram.

 • 08.06.2017 19:53 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 23 treff

47 av 50 treff

#27227: Dorging med wobbler i Katnosa gir ofte resultater

En ørret så vidt over minstemålet har latt seg friste av vår grønne Rapala

 • 08.06.2017 19:23 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 3 treff
48 av 50 treff

#27179: Mjøsutsikt fra "ny" DNT-hytte

1. mai åpnet Morskogen vokterbolig som DNT-hytte. Det er nok flere som kommer til å sykle enn gå hit, siden den ligger rett ved sykkelruten "Mjøstråkk". Traseen her er også skiltet som del av nasjonal sykkelrute nr. 7. Den går fra Halden via Oslo til Trondheim og kalles derfor "Pilegrimsruta". Denne delen av ruten er flat og fin.

 • 07.06.2017 07:34 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff

49 av 50 treff

#27178: Vokterboligen på Morskogen

Morskogen stasjon er nedlagt, og vokterboligen er nå blitt DNT-hytte. Et hyggelig sted å overnatte, for eksempel hvis du sykler rundt Mjøsa eller på deler av den skiltede sykkelruten "Mjøstråkk". Her ved Morskogen går den på den gamle jernbanetraseen.

 • 06.06.2017 20:19 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff
50 av 50 treff

#27177: Øverst i Ullensaker

Det høyeste punktet i Ullensaker kommune ligger på Hasleråsen, 313 moh. Selve åsen er imidlertid høyere. Toppunktet ligger 348 moh. og befinner seg i Eidsvoll.

 • 06.06.2017 15:17 - av Nina Didriksen,
 • 12 treff