Lav tåke over Bjørnsjøen

På vei hjem fra Kikut i den blå timen gikk vi i et par meters tåke og opplevde den magiske gryte.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Feb 2013

Utsikt fra Grinisetermarka

Av Ivar Gilså

Fra Grinisetermarka, like ovenfor øverste parkeringsplass ved Franskleiv, er det flott utsikt helt inn til storbyen. Høyspentledningen er jo unektelig til litt sjenanse, men på den annen side hadde neppe et så stort og sammenhengende område vært ryddet for skog og hatt så fin utsikt hvis linjen ikke hadde gått her. Parkeringsplassen er synlig midt i bildet. IL Jardar og Bærums Skiklub har startet en planprosess med tanke på å anlegge skytebane og løyper for skiskyting der det nå ligger et skogholt, til høyre i bildet. Planprogrammet har høringsfrist 1. mars d.å., og deretter vil det bli satt i gang arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning.

24 Feb 2013

Løype mot Randsfjorden

Av Cato Bang

Dette bildet er tatt mot nord ut over Randsfjorden, i løype 1102, ved veiskillet mot Nymoen/Vestre Grans løypenett.

24 Feb 2013

Vårfornemmelser

Av Erik Unneberg

Solen varmet ved Retthelltjern i dag, selv nærmere kl. 16 på ettermiddagen.