Påmelding til Barnas skiskole for barnehager/SFO/AKS

Skjemaet under skal fylles ut av ansatte i barnehagen/SFO/AKS
Påmeldingsfristen er 1. oktober 2017

Påmelding for foresatte åpner 17. oktober kl. 09.00

Spørsmål kan sendes til: kurs@skiforeningen.no eller ring 22 92 32 00

Institusjon

Feltet er påkrevd

Bruk egennavn først, f.eks. "Tyristrand AKS"

Feltet er påkrevd
Feltet er påkrevd
Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer)
Feltet er påkrevd

Kontaktperson

Kontaktopplysningene må være korrekte da all informasjon før og under skiskoleperioden sendes ut til oppgitt e-postadresse. Ved endring av kontaktinformasjon, ta kontakt med Skiforeningen.

Feltet er påkrevd
Skriv inn en gyldig e-postadresse
E-postadressen må være gyldig og lik som over
Skriv inn et gyldig telefonnummer (min. 8 siffer)
Skriv inn et gyldig telefonnummer (min. 8 siffer)

Samarbeidspartnere