Barnas skiskole

Alt om skiskole hverdag

Skileik for barnehager, SFO og AKS

Foto: Magnus Nyløkken

Påmeldingen til skiskolen 2018 åpner 1. september 2017.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post

_____________________________________________________________________________

 

Skileik for barnehager, SFO og AKS

Barnas skiskole hverdag arrangeres hver vinter i januar og februar. Gjennom et 5-ukers tilbud (5 x 75min) utvikler barna grunnleggende skiferdigheter gjennom skileik.

Vårt fokus er at barna skal ha det gøy på ski og programmet tilpasses barnas ferdigheter og forutsetninger. Skiskolen er en unik arena både for fantastiske skiopplevelser og for å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Vi velger stort sett å kjøre kurset uten bruk av staver, da er det enklere for barna å lære tyngdeoverføring og balanse.

Siste kursdag er ekstra stas, da legger vi opp til en morsom vri på alle skiskolestedene og avslutter med kjeks, saft og medaljeseremoni.

Finn det skiskolestedet som er aktuelt for dere

Hva

 • 5-ukers skileikkurs
 • 75 minutter hver kursgang
 • Utvikling av grunnleggende ferdigheter
 • Kvalifiserte instruktører
 • Læring gjennom lek
 • Variert program
 • Tilrettelagte aktivitetsområder
 • Snøsikkert med snøproduksjon
 • Avslutning med medalje

 Hvem kan delta på Barnas skiskole - hverdag i 2018?

For å delta på Barna skiskole hverdag må man være minimum 4 år (innen utgangen av 2017). Vårt kurstilbud passer for barn til og med 3. klasse.

Det er ikke anledning for privatpersoner å melde seg på dette kurstilbudet som foregår på dagtid gjennom barnehage, SFO eller AKS.

Transport

Skiforeningen har skreddersydde pakker som inneholder både transport og kurs. Barnehagen, SFO eller AKS står helt fritt til å sørge for transport på egenhånd dersom det er ønskelig. Vi lover deltakerne en trygg kjøretur og setter høye krav til punktlighet og sikkerhet. Alle bussene vi benytter har sikkerhetsbelter. Busselskapene tillater ikke spising ombord.

Priser for 2018

 • Skikurs kr 970 pr. barn
 • Transport kr 395 pr. barn

Alle ledsagere (ansatte i barnehagen, SFO, AKS) går gratis.

Når foregår skiskole hverdag?

 • Kursperiode: uke 3-7. 
 • Barnehagen, SFO/AKS får tildelt en fast dag gjennom de 5 ukene kurset pågår. 
 • Alle kursøktene foregår mellom kl. 09.30 og 16.00. 

Barnehagen, SFO/AKS har anledning til å påvirke hvilken dag som blir deres skiskoledag. Vi forsøker å være fleksible så langt det lar seg gjøre.

BARNAS SKISKOLE BROSJYRE

INFORMASJONSBREV TIL FORESATTE

Skiskolesteder, dager og tider

Oversikten under viser hvilke ukedager og tider vi arrangerer skiskole på de ulike stedene:                                                                                                                                                                                                                                                           (Med forbehold om endringer)

 Oversikt over dager og tider for Skiskolestedene

Friplasser

Skiforeningen tilbyr også et begrenset antall friplasser tilgjengelig for barn fra familier med økonomiske utfordringer. Veidekke barneskifond sikrer gjennom denne ordningen at skiskolen blir mulig for alle. Krav for innvilgning er at barnet har redusert betaling i barnehage/AKS/SFO. Foresatte eller ansatte i barnehagen/SFO/AKS må søke om innvilgning av friplass innen fristen som er 15. oktober.

Under kan du laste ned søknadsskjemaet

Søknadsskjema friplasser

Ledsagere

Barnehagen/SFO/AKS anbefales å stille med 1 ledsager pr.10 barn. Det er ønskelig at alle ledsagere deltar aktivt på skiskolen med ski på beina. Ledsagerens oppgave er å støtte opp om aktivitetene instruktørene legger opp til, samt hjelpe barna ved behov (følge til/fra bussen, følge på do, etc.)

Fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser

Vi ønsker at alle barn skal kunne delta på skiskolen og tilrettelegger for barn med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Barnet må ha med egen assistent som deltar på ski. Foresatte som har barn med behov for spesiell oppfølging, bes fylle ut følgende skjema.

Tilretteleggingskjema

Låne utstyr?

Både barn og ledsagere som ikke har eget skiutstyr kan låne dette gratis av Skiforeningen etter avtale (begrenset antall). 

 • Foresatte som har behov for låneutstyr til barna, registrerer dette under påmeldingen.
 • Ledsagere som trenger å låne utstyr kan henvende seg til oss før kursstart.

 

 

 

Samarbeidspartnere