Langs Ankerveien til Dælivann

Peder Anker (1749-1824) var statsmann og generalveiintendant. Mest kjent er han kanskje som norges første statsminister (1814-1821). Han sto for mange viktige veier i Norge, deriblant veiene til Bergen og Trondheim. Ankerveien i Bærum var imidlertid Peder Ankers private bedriftsvei. I 1791 kjøpte han Bærums Verk, og han trengte ny vei for å frakte jern fra masovnen ved Bærums Verk til stangjernshammeren han hadde i Maridalen. Veien ble derfor bygget i perioden 1791-1793, og går fra Bærums Verk via nordsiden av Grinijordene, Fossum og Sognsvann før den ender ved Hammeren i Maridalen. Deler av veien er fredet.

Vår tur følger deler av denne historiske veien vestover fra Bogstad camping og frem til Murenveien. Herfra sykler vi ned til Øverland forbi Godthåp, rundt Dælivannet og frem til Valler.

Start fra Peder Ankers plass ved Bogstad Camping og følg Ankerveien forbi den nye Bogstad skole til Ekraveien. Følg denne til høyre langs det gamle steingjerdet ved golfbanen. Snart er vi nede ved Hammerbrua som krysser Lysakerelva. Her er det spor i terrenget etter ovnen og stangjernshammeren til Fossum Jernverk, hvor man varmet opp jernet og hamret ut stenger tilbake på 17- og 1800-tallet. Bakken etter broen og dammen ble i gammel tid kalt Hammarbakken eller Ringklokkebakken. Ringklokka varslet når arbeidsdagen startet, når det var hvil og en matbit, og når arbeidsdagen var slutt. På toppen av bakken er det i dag et boligfelt med terrasseblokker, rekkehus og eneboliger. Tidligere var det her lagerplass for planker fra Fossum saga. Verksgata, Skolegata og Fossumgata ble denne stumpen av Ankerveien kalt i gammel tid - den gang Fossum var et viktig sentrum i Bærum. På høyre side av veien finner vi flere gamle bygninger, bl.a. Fossum Verks skole. Den første Verksskole startet ved Bærums Verk i 1773 og på Fossum i 1804. Helt frem til 1960 tallet var denne skolen i bruk. I Trygve Christensens bok; ”Ankerveien – Greveveien – Krokskogveien. Langs gamle ferdselsveier gjennom Oslomarka” kan du lese mer om de gamle ferdselsveiene gjennom Marka. Anbefales!

Fra den gamle skolen fortsetter vi ”Kalbakkgata” forbi Fossumbanen og klubbhuset frem til Listulåven. Alle som bor på Fossum kan underskrive på at Trygve Christensens forklaring på navnet må være riktig. Her på dette åpne strekket mellom den gamle skolen og Fossumbanen er det virkelig surt og kaldt vinterstid. Den store Listulåven huset i sin tid over 100 kuer som forsynte deler av Bærum og Oslo vest med melk. Vi fortsetter frem til Nordby gård der veien gjør en krapp høyresving. Her fortsetter Ankerveien som turvei rett frem. ”Øst-Preussen” kalte grinifangene jordet på høyre side av Ankerveien. Ved den store gamle eika i hjørnet av jordet gjemte fangene beskjeder til og fra Grini. Noen hundre meter herfra, lang Ankerveien, passerer vi minnesmerket hvor to Milorg-gutter ble skutt under krigen.

Veien fortsetter gjennom et vakkert kulturlandskap mot Hagagårdene og frem til Murenveien. Her er vakker utsikt mot Hagajordene på venstre side av veien og mot marka på høyre side. Hagajordene er i dag golfbane. Ved veien har Bærumsmarkas venner i samarbeid med Skiforeningen satt opp informasjonstavler som forteller om Ankerveiens historie. Underveis passerer vi mange gamle asketrær eller askekaller som de også kalles. I gamle dager benyttet man løvrike grener av askekallene til dyrefor.

Så langt har det vært lett å sykle langs veien, men etter Haga-gårdene blir det steinete og ikke så greit å sykle. Vi velger derfor å avslutte turen på Ankerveien der denne møter Murenveien Her tar vi til venstre og sykler ned til Øverland. Har du tid anbefaler vi deg å ta en stopp og besøke Øverland arboret som er en samling trær og busker fra flere verdensdeler. Det er alltid åpent for publikum og det er rasteplasser ute.

Følg hovedveien til Godthåp, forbi den nye gravlunden og frem til Dæliveien som tar av til venstre. Følg Dæliveien rundt vestsiden av Dælivann , forbi Fleskum og ned til Valler.

Kolsås–Dælivann området rommer en rik kulturhistorie. Området rundt Dælivann ble trolig kultivert for mer enn 2.000 år siden. Gårdsnavn som Dæli, Fleskum og Gjettum skriver seg trolig fra perioden 200 – 600 e.kr. Det første spor etter mennesker i området er en steinøks som ble funnet på Stein gård. Ved Dalbo gård er det funnet helleristninger som antas å være ca. 3.000 år gamle. Andre fornminner i området er bygdeborgene ved utkanten av Kolsåsmassivet og Vesle Kolsås. Disse ble antagelig brukt som tilfluktssted og festningsanlegg for befolkningen i urolig tider. Gravrøyser og gravhauger rundt Dælivann bærer også bud om menneskelig aktivitet før og etter Vikingetiden. Det ble også brent kalk i området. Rester etter gamle kalkovner finnes flere steder øst for Dælivann. Kolsås – Dælivann landskapsvernområde med fire naturreservater er ca. 5.000 da stort og ble opprettet i 1978. Det fredede landskapsvernområdet ligger i et tett befolket område og er et viktig nærområde for mange av Bærums innbyggere.

Kart: Skiforeningens sykkelkart Krokskogen/Bærumsmarka. Sykkelkart for Bærum kommune (gratis fra kommunen). Oslo Vestmark 1:50.000


Edit

Ut på tur - eldre nyheter

15 Aug 2005

Ta sykkelbussen i høst!

Av Skiforeningen | Ut på tur

Sykkelbussen kjører onsdag til Damtjern til og med onsdag 14. september og hver lørdag og søndag til Ringkollen til og med søndag 9. oktober. Husk forhåndspåmelding til Skiforeningen på tlf.22 92 32 00

20 Jun 2005

Til Bærumsmarkas høyeste topp!

Av Olav Harlem | Ut på tur

Kjært barn har mange navn. Så også Bærumsmarkas høyeste topp. ”Tjæregrashøgda”, ”Tjæregravshøgda”, ”Kjyrugravsåsen”og ”Kjerregravsen” er blant de mange navn dette flotte utsiktspunktet og turmålet sørvest for Triungsvannene har blitt kalt blitt gjennom tidene. Turen vår starter på Fossum og går via Østernvann, forbi Haslumseter kapell til Tjæregrashøgda (485 moh.), Bærumsmarkas høyeste punkt. Vi anbefaler sykkel fra Fossum til Haslumseter kapell. Herfra må du ta bena fatt. Turen er ca. 15 km og du bør regne ca. 3 timer.

06 Jun 2005

Nyt sommerkvelden i Marka! Møt opp på Kikut 18. juni!

Av Annemarie Erichsen | Ut på tur

Fint vær i sikte og mange fine sykkelruter å velge mellom inn til Kikut. Fra kl 17 blir det grilling, padling, fisking, hinderløype mm. for både voksne og barn. Hva med en overnatting i lavvo? Tomm Murstad Skiservice sørger for sykkelservice frem til kl 18.