Egne regler for bruk av kjettinger!

Kårstadseter bru er flott, men treplankene er ikke glad i kjettinger.

Egne regler for bruk av kjettinger!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jun 2020

Kårstadseter bru

Av Morten Synstelien

Denne brua går over elva Vismunda, langt nord i Gjøvik kommune. Den er ganske ny, bygget i 2014 og tåler nok mange tonn. Gode, solide brukar, slik dagens standard er.

30 Jun 2020

Flott vei for sykling

Av Morten Synstelien

I området ved Kårstadseterbrua er det flotte veier for sykling, denne går opp til Haugen i Biri Øverbygd.

30 Jun 2020

To av tre ved Kårstadseterbrua

Av Morten Synstelien

To av tre skilt i bra stand, men det siste trenger litt service. For øvrig meget bra merket og sjelden flotte veier for både sykkel og skiløyper i dette området nord i Gjøvik kommune. Vi ser Kårstadseterbrua (som går over elva Vismunda) litt til venstre for midten av bildet.