Bratte skrenter og rufsete i bunn

Rett før Øvredal - Norbyåsen på den ene sida og Mellomsagåsen på den andre, er dette litt typisk for Østmarka. Steiner i en bunn full av mose, med litt trær hulter til bulter.

Bratte skrenter og rufsete i bunn

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Mai 2019

Myr kraftig bevokst med like høye bjørker

Av Morten Synstelien

Her har det nok vært rensket og hogd, alt er omtrent like høyt, og det er lett å se hvor løypetraseen (løype 271) går.

15 Mai 2019

Scooterløypetraseen fra Våglia mot Vikstjernet

Av Morten Synstelien

Når en beveger seg i terrenget, er det alltid fint når det er felles rød og blå merking. Her fra traseen til løype 271 fra Våglia mot Vikstjernet, Skiforeningens folk er flinke til å holde sine traseer frie for busker og kratt. Men her trengs det nok en god del snø for å få til løyper.

16 Mai 2019

Bekken ved Øvresaga

Av Morten Synstelien

Mye vann i bekken, legg merke til at skigarden ikke går over bekken. Dyra går tydeligvis ikke i slike bekker. Litt artig å se.