Skiforeningen


På skøyter

Skrevet av: Oddvin Lund — tirsdag 04. oktober 2011

Skøyting på vannene i Marka og i vårt område ellers blir mer og mer vanlig, særlig i milde perioder med lite snø. Noen skiløpere skifter til skøyter, mens andre er skøytespesialister. "Skiforeningens turskøytegruppe" er etablert som et interessefellesskap som drives av frivillige. Vi gir informasjon om isforholdene og skøytemulighetene. Det meldes ikke om "sikker" eller "usikker" is. Alle er selv ansvarlige for egen sikkerhet, og må alltid kontrollere isforholdene selv. Det finnes normalt både sterk og svak is i alle vann gjennom hele sesongen.

På skøyter hele vinteren

Før har det gjerne vært slik at vi har gått på skøyter bare på senhøsten før snøen kommer. Med flere folk til å speide etter is, ser vi nå at vi finner is vinteren i gjennom, men med enkelte opp i snørike perioder. Utover vinteren legger store vann seg, som f.eks. Vansjø, Tyrifjorden/Holsfjorden, Krøderen osv. Også en del elver kan by på skøyteis.

P1110478 b

Se flere flotte skøytebilder fra Turskøytegruppas primus motor Oddvin Lund.

 

 Skiforeningens turskøytegruppe er også på Facebook

 

Turskøyter gir flotte opplevelser

Turskøyter (eller langskøyter), som svensker og hollendere har utviklet, anbefales. Glem dine kalde og slitsomme erfaringer fra skøyteturer i barndommen. Turskøyter gir lavt tyngdepunkt og god stabilitet, og du kan gå i timevis uten å bli særlig sliten, selv med liten trening. Støvlene bør være ganske stive og gi god støtte rundt anklene. Hvis du bruker skøyter som har påmontert skibindinger, kan du gå med løs hel hvis du foretrekker det. Mange foretrekker å bruke skistaver, men vi anbefaler spesielle isstaver med en kraftig spiss som er egnet til å sjekke isen med. Stavene brukes også til å stake seg frem med, særlig på ujevn is, eller i kraftig motvind.

Bli med i nettverket for isobservasjoner og turer

 

Skridskonätet (skridsko.net): Dette er nettverktøyet vi bruker for isinformasjon, invitasjon til fellesturer m.v. Det er her du abonnerer på isobservasjoner. Send SMS til 2160 med israpport i tekstfeltet (kostnad kr 30). Da mottar du passord og informasjon. (Har du bare kontantkorttelefon kan du sende forespørsel om deltagelse til : israpport@skiforeningen.no).

skridsko.net kan abonnere på:

 • STG Isnytt (generell info om issituasjnen, ca 1-2 ganger pr uke. Har ikke vært brukt mye de siste årene, men vi får se).
 • STG Tur (Invitasjon til fellesturer)
 • STG Spontantur (Invitasjon til medlemmenes spontanturer, altså private turer. Har ikke vært mye i bruk, andre "verktøy" finnes. Vi tenker .... )
 • STG Info (Div. info fra turskøytegruppa, også info om endring av passord når nødvendig. Følg med på dette !)
 • STG Isobservasjoner (Alle isobservasjoner som legges inn av STGs medlemmer, og ikke minst, du kan selv legge inn isobservasjoner og turrapporter, som andre da får nytte av).

Kort bruksanvisning kommer her:

 1. Gå inn på skridsko.net
 2. Logg deg inn med dette:
 3. "Användarnavn": mSTG
 4. "Lösenord": .... (Som du har fått på SMS). (Så kan du klikke på det norske flagget. Da får du delvis teksten i norsk. Dette er ikke ferdig utviklet. Ellers du kan holde deg til svensk.)
 5. Da får du opp en førsteside, som blant annet viser aktuelt stoff nederst i venstre hjørne, der legges de sist innrapporterte isobservasjoner fra STG og de siste turrapportene fra vår gruppe. Mange vil kunne klare seg med å se på dette, i stedet for å få tilsendt alt på e-post.
 6. Hvordan abonnere («prenumrera») på isobservasjoner og turinvitasjoner på e-post:
 7. Gå inn på "Isinformasjon" i hovedmenyen, og velg "Via epost". Fyll ut med din e-postadresse og klikk på punktet for "Prenumerera" for "STG Isobservasjoner", "STG Isnytt" o.s.v. Klikk så på "Skicka in". Som du ser kan du her også avslutte abonnementet selv.
 8. Hvis du vil endre e-postadressen din, så kan du altså avslutte abonnementene for den gamle adressen og abonnere på nytt med en nye.

Hvordan rapportere inn en isobservasjon ( i norsk meny):

 Gå inn på "Rapportér selv" i hovedmenyen og klikk deretter på "Isobservasjoner". Da får du fram ei side hvor du starter med å velge fylke/vann (ellers "Oppgi vann som fritekst"). Prøv deg fram! Det tar litt tid, men bare første gangen. Du ser at dette blir en standardisert måte å rapportere is på, og det gjør at dette blir lettere å tolke for de som mottar isobservasjoner.

Lykke til!

--  

Les også: