Krokskogen, oppdatert 19.05.2017 00:01

27.11.2016 15:02: Skiføre i Drøbak

I lysløypa ved golfbanen i Drøbak har man klart å få til en 2 km lang rundtrasé av kunstsnø produsert lokalt. Ikke verst forhold, tatt i betraktning de snøfrie omgivelsene i Follo.

Foto: Fredrik Gade

Løypekjøringen er avsluttet for denne gang og vi ønsker alle en riktig god sommer!

Åpne stuer i dette området uke 50 2017

Stue Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Løvlia 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00
Sørsetra 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00

Løyper med prepareringsstatus i dette området

Nr Løypenavn S T Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 01.12.2017 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 24.03.2017 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 25.03.2017 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 03.03.2017 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 15.12.2017 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 17.12.2017 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 17.12.2017 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 17.12.2017 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 17.12.2017 3.5
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 17.12.2017 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 17.12.2017 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 17.12.2017 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 17.12.2017 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 01.12.2017 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 10.03.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 17.12.2017 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 01.12.2017 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 25.03.2017 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 16.12.2017 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 14.12.2017 10.5
458 Skileik på Ringkollen 24.03.2017 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 05.03.2017 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 25.03.2017 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 20.03.2016 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 17.12.2017 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 17.12.2017 4.8
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 17.12.2017 5.7
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 17.12.2017 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 17.12.2017 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.03.2017 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 17.12.2017 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 10.03.2017 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2016 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 17.12.2017 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.12.2017 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.03.2017 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 17.12.2017 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 17.12.2017 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 06.12.2017 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 17.12.2017 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 10.03.2017 7.4
70 Skileik Kleivstua 10.01.2016 0.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2016 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.12.2017 3.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.03.2017 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2017 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2017 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 17.12.2017 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 17.12.2017 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 17.12.2017 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.12.2017 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 05.12.2017 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 17.12.2017 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 31.03.2017 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 10.03.2017 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 10.03.2017 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2017 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 15.12.2017 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 09.03.2017 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 10.03.2017 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2017 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 24.03.2017 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 10.03.2017 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 17.12.2017 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 17.12.2017 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 09.03.2017 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 31.03.2017 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 24.03.2017 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 09.03.2017 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 17.12.2017 4.4
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 11.03.2016 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2017 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.12.2017 4.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.03.2017 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 11.03.2016 2.7
Sollihøgda
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.12.2017 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 17.12.2017 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 15.12.2017 2.6
358 Lysløypa på Sollihøgda 17.12.2017 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 10.03.2017 8.0
85 Sollihøgda skileik 16.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 17.12.2017 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 05.12.2017 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 15.12.2017 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 16.12.2017 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 17.12.2017 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 01.12.2017 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 17.12.2017 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 21.03.2016 1.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 15.12.2017 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 10.03.2017 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 11.03.2016 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 15.12.2017 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 15.12.2017 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 08.03.2016 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 18.03.2016 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.03.2016 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 10.02.2017 7.5
988 Tobonn - By 11.03.2017 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 17.12.2017 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 11.03.2017 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 11.03.2017 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 17.12.2017 5.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 10.03.2017 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 24.03.2017 2.1

Informasjon om preparering i dette området

Ansvarlig:

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Oversiktskart