Krokskogen, oppdatert 19.05.2017 00:01

27.11.2016 15:02: Skiføre i Drøbak

I lysløypa ved golfbanen i Drøbak har man klart å få til en 2 km lang rundtrasé av kunstsnø produsert lokalt. Ikke verst forhold, tatt i betraktning de snøfrie omgivelsene i Follo.

Foto: Fredrik Gade

Løypekjøringen er avsluttet for denne gang og vi ønsker alle en riktig god sommer!

Åpne stuer i dette området uke 12 2018

Stue Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Damtjern varmestue 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00
Greinehytta
Løvlia 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00
Ringkollstua 10.00 - 15.30 10.00 - 15.30
Sørsetra 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00

Løyper med prepareringsstatus i dette området

Nr Løypenavn S T Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 23.03.2018 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 16.03.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.03.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 09.03.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 15.03.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 23.03.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.03.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.03.2018 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 22.03.2018 3.5
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 23.03.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 20.03.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 23.03.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 23.03.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 17.03.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 23.03.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 23.03.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 13.03.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 22.03.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 23.03.2018 10.5
458 Skileik på Ringkollen 16.03.2018 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 15.03.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 12.03.2018 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 22.03.2018 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 23.03.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.03.2018 4.8
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.03.2018 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 23.03.2018 2.7
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 23.03.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 23.03.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 22.03.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 23.03.2018 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 23.03.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 23.03.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 21.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 23.03.2018 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 23.03.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 23.03.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 22.03.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 23.03.2018 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 22.03.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 23.03.2018 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 22.03.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 23.03.2018 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.03.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 23.03.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 16.03.2018 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 23.03.2018 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 20.03.2018 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 16.03.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 20.03.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.03.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 16.03.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 23.03.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 23.03.2018 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 23.03.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 23.03.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 22.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 23.03.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 23.03.2018 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 23.03.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 23.03.2018 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 23.03.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 23.03.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 22.03.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 23.03.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 23.03.2018 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 16.03.2018 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 22.03.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 23.03.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 16.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 23.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 16.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 23.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 21.03.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 16.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 23.03.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 23.03.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 23.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 22.03.2018 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 23.03.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 22.03.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 23.03.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 22.03.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 23.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 23.03.2018 4.2
Lommedalen
357 By - Greinehytta 23.03.2018 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 21.03.2018 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 23.03.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 23.03.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 23.03.2018 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 23.03.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 23.03.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 23.03.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
988 Tobonn - By 23.03.2018 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 23.03.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 23.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 23.03.2018 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 23.03.2018 5.7
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 15.03.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 15.03.2018 2.1

Informasjon om preparering i dette området

Ansvarlig:

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Oversiktskart