Krokskogen - Hole, oppdatert 24.11.2013 12:00

11.11.2013 10:00: Pakking av såle på Ringkollen

Minus 2 grader og 4 cm snø på Ringkollen. Pakking av snøen for å lage såle (underlag for skiløypene) på stadion er i full gang. Hvis dette får fryse til, blir det en fin såle som underlag for neste snøfall og forhåpentligvis preparering.

Foto: Svein Gulbrandsen

Snart føre på Ringkollen?

Åpne stuer i dette området uke 33 2019

Stue Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Løvlia 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00
Sørsetra 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00

Løyper med prepareringsstatus i dette området

Nr Løypenavn S T Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 08.03.2019 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 29.03.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 21.03.2019 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 21.04.2019 3.5
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 14.04.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 21.04.2019 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 05.04.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 29.03.2019 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 21.04.2019 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 21.04.2019 10.5
458 Skileik på Ringkollen 31.03.2019 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.04.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 05.04.2019 3.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 01.04.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 28.03.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 02.04.2019 3.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 02.04.2019 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2019 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 15.04.2019 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 31.03.2019 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 12.04.2019 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 10.04.2019 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 05.04.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 31.03.2019 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 02.04.2019 7.4
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 20.04.2019 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 20.04.2019 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 10.04.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 29.03.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 20.04.2019 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 12.04.2019 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 20.04.2019 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 25.03.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.04.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 20.04.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 20.04.2019 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 20.04.2019 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 04.04.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 22.03.2019 1.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 05.04.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.04.2019 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 07.04.2019 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 11.04.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.04.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 20.03.2019 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 17.04.2019 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 17.04.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 31.03.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 28.03.2019 1.0
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 28.03.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
988 Tobonn - By 15.04.2019 1.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.04.2019 5.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 29.03.2019 2.1

Informasjon om preparering i dette området

Ansvarlig:

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Oversiktskart