Krokskogen, oppdatert 07.05.2013 17:57

05.05.2013 16:20: Store Oppkuvvann

Isen ligger lenge her på Store Oppkuvvann, og i dag var det greit å bevege seg utpå hele dagen.

Foto: Tom Stensaker

Fortsatt skimuligheter for spesielt interesserte i Oppkuvtraktene.

Åpne stuer i dette området uke 50 2018

Stue Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
Løvlia 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00

Løyper med prepareringsstatus i dette området

Nr Løypenavn S T Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.04.2018 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 06.04.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.04.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 06.04.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 06.04.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 06.04.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.04.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.04.2018 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 08.12.2018 3.5
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 08.12.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 08.12.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.04.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 08.12.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.04.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 14.04.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 19.04.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 06.04.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 08.12.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 08.12.2018 10.5
458 Skileik på Ringkollen 06.04.2018 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 06.04.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.04.2018 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 06.04.2018 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 13.04.2018 3.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.04.2018 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.04.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.04.2018 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 14.04.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.04.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 14.04.2018 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 08.04.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 10.12.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 18.04.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.04.2018 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 15.04.2018 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 08.12.2018 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 13.04.2018 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 08.12.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 13.04.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 09.12.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 10.12.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 09.12.2018 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 18.04.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.04.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 07.04.2018 1.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 06.04.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 07.04.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.12.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 08.12.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.04.2018 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 09.12.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 11.04.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 09.12.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 06.04.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 07.04.2018 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 08.12.2018 5.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 08.12.2018 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 26.03.2018 2.0
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 08.12.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 10.04.2018 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
988 Tobonn - By 20.04.2018 1.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 26.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 08.12.2018 5.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 16.04.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 06.04.2018 2.1

Informasjon om preparering i dette området

Ansvarlig:

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Oversiktskart